Home

Patrick van Schie

Patrick van Schie is directeur van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. Voor Trouw schrijft hij een tweewekelijkse column.