Home

Bert Keizer

Bert Keizer is filosoof en arts bij de Levenseindekliniek. Voor Trouw schrijft hij wekelijks een column over zorg, filosofie, en de raakvlakken daartussen.

Waarom de relevantie van de eed van Hippocrates voorbij is

Samenleving

Laatst maakte een collega mij duidelijk dat hij niet aan euthanasie deed omdat hij de eed van Hippocrates had gezworen toen hij in 1984 zijn artsenbul ontving. Dat was wel een verrassende mededeling, want toen ik artsexamen deed in 1981 was de eed reeds lang niet meer in gebruik. Hij vergiste zich kennelijk en illustreerde ongewild ook nog eens hoezeer ons geheugen niet een archief is waarin gebeurtenissen netjes worden opgeslagen.