Home

Vrouwelijke pioniers in de politiek

Honderd jaar geleden kwam de eerste vrouw in de Tweede Kamer. Trouw portretteert in een serie de vrouwen die haar volgden in andere politieke en bestuurlijke ambten. Uitgebreidere versies verschijnen in februari in boekvorm.