Home

Vliegen, mag het nog?

Ooit was vliegen iets kosmopolitisch, het opende nieuwe werelden en was met een zekere glamour omgeven. Nu lijkt het iets te worden wat nette mensen niet meer doen. Trouw onderzoekt de vraag of vliegen nog wel mag en moet.