Home

Taal

Grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels, voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon.

Vertrekken doen we – zelfs als we doodgaan ­– vaak om ergens aan te komen

Cultuur

Zoals anderen postzegels of munten verzamelen, zo verzamel ik al een jaar of twintig woorden en uitdrukkingen die betrekking hebben op de dood. Niet vanwege een fascinatie met dat onderwerp zelf, maar vanwege de talige rijkdom van de woordenschat die daaromheen is ontstaan. Daarin zijn regelmatigheden te ontdekken die veel zeggen over onze houding ten aanzien van dit fenomeen, waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt.