Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Vmbo'ers passen niet in een hokje

Samenleving

Sander Dekker

© ANP
Opinie

Wil ik vmbo'ers laten doorstromen naar de havo? Beslist niet, reageert staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker

Vmbo-docent Dion van Meel schrijft in deze krant dat vmbo'ers beter af zijn in het mbo, het middelbaar beroepsonderwijs. Wat hem betreft moet iedere leerling na het vmbo verplicht naar het mbo. Van Meel heeft de indruk gekregen dat ik het liefst alle vmbo'ers zie doorstromen naar de havo. Dat wil ik rechtzetten.

Ik wil onderwijs dat aansluit bij de talenten van leerlingen. Voor de één is dat beroepsonderwijs, voor de ander de havo. Het probleem is echter dat veel havo's in de loop van de tijd drempels hebben opgeworpen, waar jongeren met een vmbo-diploma maar moeilijk overheen komen. Ik wil af van het woud aan extra eisen dat talent in de knop beknot.

Voor alle duidelijkheid: ik ben een fervent supporter van het beroepsonderwijs. Daar wordt ruw talent gevormd tot vakmanschap. Loodgieters, elektriciëns en tandartsassistenten zijn de helden van ons dagelijks leven. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de economie en maken ons land tot een aangename plek om te wonen en te leven. Een beroepsopleiding is me net zo lief als een theoretische opleiding, als de leerling er maar op zijn of haar plek is.

Lees verder na de advertentie

Keuzevrijheid

Leerlingen moeten dus de vrijheid hebben om te kiezen wat bij hen past. Niet iedereen heeft dezelfde leerstijl. Sommige jongeren leren bij voorkeur door te doen, voor anderen ligt de nadruk op denken. De een is een bouwer, de ander een analyticus.

Dat verschil is niet aan leeftijd of niveau gebonden. Ik vind het te eng om alle vmbo-leerlingen over één kam te scheren en te zeggen dat het mbo de enige schoolsoort is waar hun talent tot z'n recht komt. Ik houd er niet van om mensen in hokjes te plaatsen. En ik vind het oneerlijk om onderdelen van ons onderwijs voor sommigen tot onbereikbaar gebied te verklaren, terwijl leerlingen daar mogelijk juist het beste uit zichzelf kunnen halen.

Sommige kinderen zijn nou eenmaal laatbloeiers. Zij zijn gebaat bij de mogelijkheid om langer over school te doen en te stapelen. Ik gun hen die tijd, want niet alleen zijzelf maar de hele samenleving heeft er baat bij als elke leerling de kans krijgt het niveau te halen dat hem of haar past.

Mijn uitgangspunt luidt: niet de school kiest de leerling maar de leerling kiest de school. De school moet zich vervolgens inspannen om het beste uit de leerling te halen.

Leerlingen moeten de vrijheid hebben om te kiezen wat bij hen past.

Volledige toewijding

Ambitie van de leerling verdient ambitie van de school. Op het vmbo, op het mbo, op de havo, overal in het onderwijs mag je volledige toewijding verwachten.

Een excellente school is niet een school waar de beste leerlingen rondlopen. Een excellente school is een school die steeds weer het beste in elke leerling naar boven brengt.

Het is altijd de bedoeling geweest dat de theoretische leerweg van het vmbo - de vroegere mavo - de eerste fase zou zijn van een flexibele route met havo of mbo als vervolg. Maar in de loop der tijd hebben havo-scholen steeds meer barrières opgeworpen. Daar verzet ik me tegen. Als de overstap moeilijk is, is het juist de taak van de school om de helpende hand te bieden. Zodat elke leerling overal het beste uit zichzelf kan halen.

Een excellente school is niet een school waar de beste leerlingen rondlopen.

Deel dit artikel

Leerlingen moeten de vrijheid hebben om te kiezen wat bij hen past.

Een excellente school is niet een school waar de beste leerlingen rondlopen.