Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Via een brievenbusfirma is een claim snel geregeld

Samenleving

Jan Kleinnijenhuis

© ANP

Bedrijven hebben hier brievenbusfirma's vanwege belastingvoordelen. Ze zijn ook een goede uitvalsbasis voor claims tegen landen.

Wie brievenbusmaatschappij zegt, denkt direct aan belastingontwijking. Die rol van de veelal lege bv's die multinationals graag in Nederland oprichten, is de afgelopen jaren volop bediscussieerd. Nederland staat onder internationale druk om een einde te maken aan zijn rol als spil in belastingontwijking door grote bedrijven.

Lees verder na de advertentie
De brie­ven­bus­maat­schap­pij is er dus niet alleen voor de belastingroute via Nederland

Dat die bedrijven graag naar Nederland komen, heeft vooral te maken met de vele belastingvoordelen die bedrijven hier vinden. Die liggen vast in handelsverdragen die Nederland sluit met tal van andere landen in de wereld. Omdat Nederland zoveel van die verdragen heeft afgesloten, is het voor bedrijven die in meerdere landen actief zijn aantrekkelijk om winst via Nederland te sluizen.

De handelsverdragen regelen naast de belastingvoordelen ook de rechten van investeerders. En die zijn in Nederland ruim, zo stelt Milieudefensie op basis van eigen onderzoek. Het begrip 'investering' is in de verdragen zo ruim, dat vrijwel alles eronder valt. En om als 'investeerder' een beroep te kunnen doen op het verdrag dat Nederland met derde landen heeft gesloten, is vaak niet meer dan een brievenbusfirma nodig: een - vrijwel - lege vennootschap, die vooral bekend is vanuit de discussie over belastingontwijking.

De brievenbusmaatschappij is er dus niet alleen voor de belastingroute via Nederland, maar kan als basis dienen voor het indienen van claims tegen derde landen. Bedrijven kunnen op die manier gebruikmaken van de investeringsverdragen die Nederland heeft gesloten.

Net als in de discussie over be­las­ting­ont­wij­king, is het de vraag of de rol van Nederland hier kwalijk is

Net als in de discussie over belastingontwijking, is het de vraag of de rol van Nederland hier kwalijk is. Opeenvolgende staatssecretarissen hebben belastingverdragen verdedigd met het standpunt dat ze alleen bedoeld zijn om dubbele belastingheffing te voorkomen. Dat bedrijven ze vervolgens gebruiken om nergens belasting te betalen is in die redenering een onbedoeld bijeffect.

Hetzelfde geldt in principe voor de investeringsverdragen. Die bieden van oudsher bescherming tegen bijvoorbeeld onteigening door overheden van bezittingen van bedrijven. Maar Nederland gebruikt de investeringsverdragen ook als uithangbord naar multinationals om zich in Nederland te vestigen. Advocaten prijzen Nederland aan vanwege de vele investeringsverdragen en de ruime bescherming die Nederland bedrijven daarin biedt.

Samen met de belastingvoordelen wil Nederland zich via die route aantrekkelijk maken voor investeringen uit het buitenland, al dan niet als doorvoerland. Dat is te zien in de bedragen die jaarlijks - op papier - door Nederland worden gesluisd. Zo'n 4000 miljard dollar vloeit jaarlijks door Nederland in de vorm van 'directe buitenlandse investeringen'.

Lees ook:
- Nederland spil in groeiend aantal claims van bedrijven tegen staten
- Nederland is populaire claim-hub

Deel dit artikel

De brie­ven­bus­maat­schap­pij is er dus niet alleen voor de belastingroute via Nederland

Net als in de discussie over be­las­ting­ont­wij­king, is het de vraag of de rol van Nederland hier kwalijk is