Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Tommy Wieringa wil niet dat de overheid zijn risico meet

Samenleving

Redactie

© afp

Actiegroepen die ageren tegen de aantasting van privacy slepen de Nederlandse staat voor de rechter. Ze zijn tegen een systeem waarmee de overheid allerlei gegevens van burgers verzamelt. 

Die informatie wordt gebruikt om uit te rekenen hoe groot het risico is dat iemand bijvoorbeeld fraudeert. Zulke mensen kunnen dan extra in de gaten worden gehouden. Lees hier hoe dit systeem precies functioneert  en wat de risico's zijn. De actiegroepen worden gesteund door schrijver Tommy Wieringa en filosoof Maxim Februari.

Lees verder na de advertentie

In de zaak tegen de staat gaat het om het Systeem Risico Indicatie (SyRI). Volgens het Platform Bescherming Burgerrechten weten burgers niet welke gegevens worden gebruikt en hoe iemand precies een 'risico' vormt. Ook is het niet duidelijk wat mensen kunnen doen tegen onjuiste meldingen in die database. Iedereen is bij voorbaat verdacht en alle informatie kan zonder aanleiding tegen mensen worden gebruikt, aldus het collectief.

Niet duidelijk is wat mensen kunnen doen tegen onjuiste meldingen in die database

Het systeem werd in 2014 gelanceerd. Het toenmalige College Bescherming Persoonsgegevens had enkele bezwaren tegen het verzamelen van de gegevens. Zo was het volgens de waakhond niet duidelijk welke gegevens werden verzameld en waarom die nodig waren. Het tastte de privacy van mensen onnodig aan. Ook de Raad van State was kritisch: "Er is nauwelijks een persoonsgegeven te bedenken dat er niet onder valt'', aldus de adviseur van de regering.

Het Platform Bescherming Burgerrechten heeft een bodemprocedure aangespannen. Het is nog niet bekend wanneer die dient. Bij het platform zijn onder meer Stichting Privacy First en het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten betrokken. 

Deel dit artikel

Niet duidelijk is wat mensen kunnen doen tegen onjuiste meldingen in die database