Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Schoolleider baalt van bemoeizuchtige ouders

Home

Maaike Bezemer

De mensen op deze archieffoto komen niet voor in dit artikel. © ANP

Ouders dreigen schoolleiders vaak met juridische stappen, zo blijkt uit een peiling van vakbond CNV onder de achterban. Van de 134 schoolleiders die zijn ondervraagd, geeft tweederde aan dat ouders met een procedure hebben gedreigd. Vaak ging dat over het advies voor een middelbare school of een verwijzing naar het speciaal onderwijs.

De directeuren ergeren zich aan ‘de onredelijkheid die ermee gepaard gaat, het dwingende eigenbelang’. Het gros van de directeuren vindt het lastig om met de steeds mondiger en veeleisende ouders om te gaan. Een schoolleider zegt: ‘Het maakt dat ik overweeg te stoppen.’

Lees verder na de advertentie

In bijna 40 procent van de gevallen werd het met een goed gesprek opgelost, soms kwam de leerplichtambtenaar eraan te pas. Sommige conflicten lopen nog.

Aanleiding voor de enquête was de rechtszaak die een Haagse moeder onlangs won, nadat haar kinderen de schoolfotograaf hadden gemist vanwege het Offerfeest. Door de uitspraak is het einde zoek, vrezen de schoolleiders. Ouders zouden wel eens veel vaker naar de rechter kunnen stappen.

Peter Hulsen van ouderorganisatie Ouders & Onderwijs denkt dat het niet zo’n vaart loopt. Ouders vragen hem wel eens naar een goede advocaat, maar dan weten ze vaak niet dat er ook onderwijsconsulent is die kan bemiddelen, of een klachtencommissie. “Ouderbemoeienis is niet een beweging van buiten waar leerkrachten slachtoffer van zijn. Het begint ermee dat de school duidelijke informatie verstrekt, uitlegt wat ouders kunnen verwachten.”

Het gros van de directeuren vindt het lastig om met de steeds mondiger en veeleisende ouders om te gaan

Peter de Vries, expert ouderbetrokkenheid bij adviesbureau CPS zegt dat een open gesprek met ouders bij de start van school, de kans op juridische procedures al minimaliseert.

Competent 

Waar de schoolleiders aangeven dat ouders veel tijd en aandacht vragen en voor onrust zorgen, ziet hij het tegenovergestelde. “Goed contact met de ouders, zorgt uiteindelijk voor minder werkdruk en betere leerprestaties bij de leerlingen.” De Vries doet promotieonderzoek naar dit onderwerp aan de Universiteit Utrecht.

Sommige schoolleiders geven ook aan dat ouders zich bemoeien met zaken waar ze geen verstand van hebben. Volgens De Vries zijn ouders echter competent genoeg. Ze hebben steeds vaker een hbo of universiteit afgerond. Ze hebben ook toegang tot gedegen informatie. Als hun kind adhd of dyslexie heeft, weten ze heel goed wat dat voor invloed dat heeft in de klas en op het leren. Op de middelbare school kunnen ouders weer heel goed aangeven welke profielkeuze bij hun kind past.

Als vaders en moeders met gegooglede info zwaaien die geen hout snijdt, dan komt het aan op vakkennis, zegt de adviseur. “Een school die heeft nagedacht over haar beleid, kan dat ook uitleggen. Zeg niet meteen: ik ben de expert, maar vertel wat je aan het doen bent en waarom.”

Veel scholen doen nog aan eenzijdig resultaten zenden, merkt de adviseur. “Dan moeten ouders het doen met een kom-bij-de-juf-op-schootgesprek van tien minuten.”

Wat hem betreft gaat het veel verder, mogen ouders meedenken bij het opstellen van nieuwe beleidsregels of de keuze voor een nieuwe rekenmethode. Daar ziet hij overigens ook al schoolvoorbeelden van.

Lees ookSchoolleiders zijn negatief over Bussemaker en Dekker

Deel dit artikel

Het gros van de directeuren vindt het lastig om met de steeds mondiger en veeleisende ouders om te gaan