Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Rotterdam verwacht snel klassen zonder docenten

Samenleving

Meindert vander Kaaij

© ANP

Het lerarentekort op Rotterdamse scholen is acuut en een urgent probleem. De vervangingspoule is leeg. Scholen staan op het punt om onbevoegde docenten voor de klas te zetten. Om hier op korte termijn iets aan te doen trekt de stad uit eigen zak geld uit voor het aantrekken van 80 extra zij-instromers, mensen die in hoog tempo worden omgeschoold tot onderwijzer.

"Ik verwacht binnenkort het bericht dat er leerlingen in het lokaal zitten zonder docent", zegt de Rotterdamse onderwijswethouder Sven de Langen (CDA). De problemen passen in het landelijke beeld dat het docentencorps vergrijsd is en ervaren krachten met pensioen gaan. De piek wordt in 2021 verwacht. Ook trekken de pabo's veel minder eerstejaars dan een aantal jaren geleden.

Lees verder na de advertentie

Voor Rotterdam komt daar bij dat een deel van de Rotterdamse pabo-studenten na hun afstuderen niet in de stad wil werken. Volgens wethouder De Langen vinden deze studenten het werk in hun stad 'te uitdagend'. "Rotterdam is een multiculturele stad met kinderen met veel onderlinge verschillen en aanzienlijke achterstanden. Bovendien zijn er leerlingen die met meer problemen kampen dan alleen een leerachterstand."

Lichtpuntje

De Langen wil de Rotterdamse pabo-studenten overhalen om voor hun eigen stad te kiezen. "Die Rotterdamse studenten kennen de stad en zijn problemen goed. Zij kunnen op scholen een toegevoegde waarde hebben. We proberen hen daarbij zo goed mogelijk te begeleiden. Een lichtpunt is dat dit jaar in Rotterdam voor het eerst weer sprake is van een gestegen aanmelding op de pabo-opleiding."

De Langen verwacht dat zij-instromers met een opleiding van één jaar minder goed beslagen ten ijs komen dan pabo-studenten die voor hun studie vier jaar de tijd kregen. "Dat geldt dan voor de eerste jaren, want we gaan er van uit dat zij-instromers dat tekort snel wegwerken en naar een hoger niveau groeien. Voor nu: een minder goede leraar voor de klas is beter dan helemaal geen leraar."

Lees ook:

Met een dag in de week extra kunnen de deeltijdleraren vierduizend banen vullen.

Het aantal leraren dat doorwerkt na de pensioengerechtigde leeftijd is in twee jaar tijd verviervoudigd. Volgens werkgevers en schoolleiders komt die groei waarschijnlijk door het tekort aan leraren.

Ook voor leraren die niet meer voor de klas staan maar in principe wel willen terugkeren, moet eerst de werkdruk omlaag en het salaris omhoog.

Deel dit artikel