Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Overheid stopt met 'allochtoon' en 'autochtoon'

Samenleving

Redactie

Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) riep minister Lodewijk Asscher in maart op om de woorden allochtoon en autochtoon te heroverwegen. © anp
Update

De termen allochtoon en autochtoon zijn niet precies genoeg en stigmatiserend. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WWR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek stoppen daarom met het gebruik van de termen.

In plaats daarvan spreekt de WRR bij het beschrijven van de samenstelling van de bevolking over inwoners met een Nederlandse en een migratieachtergrond, maakte zij vandaag bekend.

Ook de tweedeling 'westers' versus 'niet-westers' is niet meer passend. De migranten zijn inmiddels zo verschillend qua herkomstland dat ze niet meer onder de overkoepelende termen zijn te vangen, aldus de raad. De term 'allochtoon' ('van een ander land') is volgens de WRR bovendien onjuist voor de tweede generatie omdat die in Nederland is geboren.

Beter is de afkomst van mensen preciezer te definiëren zoals gebeurt in samenstellingen als Turkse-Nederland, en migranten naar motief in te delen zoals kennismigranten, asielmigranten en economische migranten.

Lees verder na de advertentie

Allochtonenbeleid

In 1989 werd het gebruik van de woorden nog bepleit in het spraakmakende WRR-rapport Allochtonenbeleid. Maar de laatste jaren werden de woorden al wat minder gangbaar.

Het CBS volgt het voorbeeld van de WRR. In zijn binnenkort te verschijnen Jaarrapport Integratie zal het CBS de woorden allochtoon (in het buitenland geboren, of met minstens één in het buitenland geboren ouder) en autochtoon niet meer gebruiken.

Motie

De Tweede Kamer nam in maart een motie aan van de leden Ahmed Marcouch (PvdA) en Sadet Karabulut (SP), die minister Lodewijk Asscher (Integratie, PvdA) opriep de woorden allochtoon en autochtoon nader te onderzoeken.

Deel dit artikel