Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Mag een ouder zich bemoeien met verzuimregels van school?

Samenleving

Maaike Bezemer

© Fadi Nadrous
De opvoedvraag

Kind moet zich melden op een vrije ochtend. Kunnen ouders de school mailen dat ze het daar niet mee eens zijn?

Dochter van 14 moet zich twee keer vóór schooltijd melden, omdat ze een paar keer te laat is gekomen. De eerste keer gaat ze braaf, de tweede keer valt op een dag met de eerste drie uur vrij. 'Kunnen jullie een mailtje sturen dat ik op een andere dag kom?', vraagt ze voor het naar bed gaan. De ouders zijn het eens. Dochter moet een half uur naar school fietsen en zou dan, na wat klusjes voor de conciërge, drie uur moeten wachten op de eerste les. Dat is teveel gevraagd.

Lees verder na de advertentie

Moeder mailt de afdelingsleider en conciërge dat ze achter de meldplicht staat, maar dat ze dat op een vrije ochtend niet redelijk vindt en dat haar dochter een dag later om kwart voor acht zal aantreden. Als ze het voorval bespreekt met collega's krijgt moeder op haar kop. Zij is dus een van die ouders die ervoor zorgen dat geen leraar meer voor de klas wil staan. Ze ondermijnt het gezag van school. En die dochter leert dat ze best te laat mag komen: moeder tikt toch wel een mailtje.

De afspraak om eerder te komen, is er een tussen school en leerling

Orthopedagoog Agnes Willemen

Mondige ouders

Orthopedagoog Agnes Willemen ziet dat ouders steeds meer opkomen voor hun kinderen. "Hoe hoger hun opleiding, des te mondiger ze zijn." Vanuit de afdeling Pedagogiek en Onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit onderzoekt ze hoe ouders en leerkrachten communiceren. Wederkerig contact is essentieel. "Het is vooral goed, ook voor de leerprestaties van kinderen, als ouders positief zijn over school, als ze weet hebben van de gang van zaken en de regels onderschrijven."

Negatieve feedback is niet per se verkeerd. "Kritische ouders zijn in ieder geval betrokken ouders." Toch neigt dit mailtje naar ondermijning, zegt ze. "De afspraak om eerder te komen, is er een tussen school en leerling, daar mag een ouder niet over beslissen."

Verkeerde toon

Duncan Lens is sinds vijf jaar verzuimcoördinator bij het Lingecollege in Tiel. Ouders komen inderdaad sneller verhaal halen, beaamt hij. Zelfs fysiek. Als hun kind zich een keer verslapen heeft, vinden ze het vaak belachelijk dat dat als absentie wordt genoteerd.

Lens is niet heel streng. "We hebben leerlingen die met de pont komen en een eind moeten fietsen. Hebben zij een keer tegenwind, dan houden we daar rekening mee. Wij plannen het voorschoolse melden ook niet in als leerlingen de eerste uren vrij hebben."

Het is de toon van ouders die het hem doet. "Als ze mailen: 'mijn kind komt niet', dan hebben ze ruzie. Als ze vragen of er misschien een andere oplossing mogelijk is, dan vind ik het een ander verhaal." Maar in principe doet hij helemaal niks met mails van ouders. "Laat die leerlingen zelf maar naar mij toe komen."

Eigen verantwoordelijkheid

Agnes Willemen vindt dat ook een belangrijk punt. "Als kinderen naar de middelbare school gaan, moeten ze zelf verantwoordelijkheid gaan nemen. Ouders regelen steeds meer voor hun kind, willen het beschermen. Kinderen blijven ook steeds langer thuis wonen."

Dat is terug te zien in het puberbrein, zegt de universitair docent. Ervaringen veranderen het brein, zorgen ervoor dat nieuwe verbindingen en structuren ontstaan. "We zien dat veel studenten op de universiteit nog steeds problemen hebben met plannen omdat er nooit een beroep is gedaan op hun organiserend vermogen."

Eigenlijk doen scholen ook mee door alles elektronisch te noteren, ziet ze. "Geen leerling hoeft zelf nog zijn cijfers bij te houden. Docenten schrijven het huiswerk in de agenda." Tieners moeten zelf fouten maken, anders kunnen ze er niet van leren, zegt Willemen. "Zo moeten ze ook leren op tijd te komen, en op tijd van huis te vertrekken."

Te laat uit bed

Verzuimcoördinator Duncan Lens werd dit jaar op de dag van de leerplicht nog geroemd door de leerplichtambtenaar van Tiel. Er zijn nog twee middelbare scholen en een ROC, maar Lens is verantwoordelijk voor de helft van alle meldingen in de gemeente. Dat hoge aantal is niet de prestatie, wel dat hij ziet dat er achter verzuim vaak andere problemen spelen. "Als je dan snel overlegt met mentor of leerplichtambtenaar, kun je ook sneller hulp bieden."

Voor de jongens en meiden die gewoon te laat uit bed komen is hij streng. "Dat is ongeoorloofd verzuim. En heel vervelend voor de docenten, want het verstoort hun les." Het helpt dan als een leerplichtambtenaar uitlegt dat twaalf keer te laat al tot een Halt-straf kan leiden. Maar voor die eerste paar keren blijft de voorschoolse melding een prima middel. Lens: "Vroeg opstaan vinden leerlingen verschrikkelijk."

Zelf een kwestie indienen? Mail dan naar opvoedvraag@trouw.nl

Deel dit artikel

De afspraak om eerder te komen, is er een tussen school en leerling

Orthopedagoog Agnes Willemen