Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Hadden ggz-medewerkers hun beroepsgeheim moeten schenden bij Thijs H.?

Samenleving

Marco Visser

Mede­werkers van de ggz stapten niet naar de politie met hun vermoedens over Thijs H. Had dat wel gemoeten?

Hoe ver mag het medisch beroepsgeheim gaan? Die vraag kwam dit weekend opnieuw aan de orde na berichten in het AD over Thijs H., de man die wordt verdacht van drie moorden. Personeel van de ggz in Maastricht zou vermoedens hebben gehad over zijn betrokkenheid bij de dood van twee personen op de Brunsummerheide. Toch stapten de medewerkers niet naar de politie omdat ze zich aan het beroepsgeheim wilden houden. Hadden zij anders moeten handelen?

Lees verder na de advertentie
Het is niet de eerste keer dat er vragen zijn over het medisch beroepsgeheim

De deskundigen die afgelopen weekend hun mening gaven waren verdeeld. Al vonden de meesten dat de ggz-instelling juist had gehandeld. Er is niet zoiets als een harde regel wanneer het beroepsgeheim wel of niet geschonden mag worden. Wel zijn er handreikingen, zoals die van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NvP) en GGZ Nederland. Daarin staat dat het beroepsgeheim ‘niet absoluut’ is.

Gevaar voor anderen

Volgens de NvP zijn er drie redenen om het beroepsgeheim te doorbreken: als de patiënt daarvoor toestemming geeft, als er een wettelijke verplichting is of als er een conflict van plichten is. Dat laatste speelt in kwestie rond Thijs H. Een ggz-medewerker moet zwijgen van de wet. Maar als door dat zwijgen anderen of de patiënt zelf risico’s lopen, kan het beroepsgeheim worden doorbroken.

De NvP benadrukt het belang om de patiënt op de hoogte te stellen van het voornemen om met politie of justitie te praten. Maar noodzakelijk is het niet. Ook hier speelt het gevaar voor anderen een rol. ‘Alleen wanneer de psychiater gegronde vrees heeft voor de veiligheid van de patiënt, van derden of van zichzelf als hij de patiënt in de overweging betrekt, is er de mogelijkheid om zonder medeweten van de patiënt, het beroepsgeheim te doorbreken’, zo staat in de handreiking.

Psychotisch

Op het moment dat Thijs H. in de ggz-instelling verbleef, vormde hij geen gevaar voor anderen. Dat veranderde toen hij de kliniek verliet. Dat was ook het moment waarop de instelling de politie informeerde. Thijs H. werd kort daarop gearresteerd en wordt ook verdacht van de moord op een vrouw bij Den Haag.

Het is niet de eerste keer dat er vragen zijn over het medisch beroepsgeheim. Vooral in de discussie over verwarde personen komt het onderwerp geregeld terug. Na de moord op voormalig D66-politica Els Borst in 2014 door een man met waanbeelden werd een commissie opgericht om de uitwisseling van informatie tussen ggz en politie te verbeteren. Toch ging het in 2017 mis. In Amsterdam stak een psychotische man de 38-jarige Joost Wolters dood. De man was eerder weggelopen uit een kliniek zonder dat politie en justitie op de hoogte waren.

Lees ook:

Zomaar een vreemde doden, wie doet zoiets?

Bij op het oog onverklaarbaar geweld, zoals in Den Haag en op de Brunssummerheide, hoeft een psychisch probleem niet de oorzaak te zijn.

Was het Kamerdebat anders gelopen zonder de familie van Anne Faber in de zaal?

Bij het debat over Anne Faber zitten bij uitzondering familieleden achter in de plenaire zaal in plaats van op de publieke tribune. Ook aanwezig is de familie van Joost Wolters, die op 27 juli 2017 in de Amsterdamse metro is vermoord door de psychotische Philip O.. 

Deel dit artikel

Het is niet de eerste keer dat er vragen zijn over het medisch beroepsgeheim