Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

De regering doet niets voor vee-nomaden

Samenleving

Ilona Eveleens

'Extreme droogte hoeft geen honger en dood te betekenen.' © anp

Kenia heeft te kampen met extreme droogte. Vooral de nomaden in afgelegen gebieden lijden hier onder. Slot van een tweeluik. 'Je vecht niet met de natuur.'

Clanoudsten van het Masaivolk in Baringo houden spoedberaad onder een schaduwrijke boom. Een krat met lauwwarme frisdranken moet de ergste dorst lessen in de middaghitte. "We zijn het eens dat we onze levenswijze moeten veranderen. Dat is de enige manier om de steeds terugkerende droogte het hoofd te bieden. We hebben wel de hulp nodig van de regering, maar die doet zelden iets voor vee-nomaden", stelt clanoudste Jonas Kacheta Kirati.

Kenia gaat gebukt onder een ernstige droogte. Vee sterft, gewassen verdorren en mensen trekken naar grote dorpen of steden in de hoop voedselhulp te vinden. Ook op de bergen en in de dalen van Baringo, een district in het westen van het land, zijn nauwelijks mensen te zien. En iedereen heeft een fles of aan kleine container bij zich om te vullen zodra ergens water wordt verstrekt.

De Masai-oudsten, bijeen in een gehucht zo'n 20 kilometer buiten de plaats Marigat, waren al eerder tot de conclusie gekomen dat ze hun geliefde nomadenbestaan moeten opgeven. Ze willen communale veehouderijen vormen. "We spreken dan af hoeveel koeien elk lid kan hebben zodat de dieren het hele jaar voedsel hebben. Dat betekent vast en zeker minder koeien", vertelt Kirati. "Ook willen we ons ras koeien kruisen met andere soorten die beter bestand zijn tegen extreme klimaten."

Ingrijpende besluiten, want veenomaden trekken sinds mensenheugenis rond met hun dieren op zoek naar gras en water. Koeien, kamelen, geiten en schapen zijn hun rijkdom, hun portemonnee. "Het is niet onze wens om alles te veranderen, maar de natuur dringt het ons op. Je vecht niet met de natuur, je gehoorzaamt", merkt Kirati op terwijl hij wat dieper in zijn plastic stoel zakt. De anderen staren zwijgend voor zich uit. Een paar magere geiten en schapen zoeken achter de stoelen op de kale en stoffige grond tevergeefs naar iets eetbaars.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Lees verder na de advertentie
Het is niet onze wens om alles te veranderen, maar de natuur dringt het ons op. Je vecht niet met de natuur, je gehoorzaamt

Jonas Kacheta Kirati, clanoudste

© anp

Grenzen

De clanleiders willen dat de regering de gemeenschapsgronden verdeelt onder de nomaden, compleet met eigendomspapieren. Van groot belang vinden ze ook dat de overheid de grenzen markeert tussen de woongebieden van diverse nomadenvolken. De droogte wordt misbruikt voor gebiedsuitbreiding.

Omdat de meeste mannen met het vee zijn weggetrokken naar gebieden waar nog wel water en graasweiden zijn, is het makkelijk om de achtergebleven vrouwen en kinderen te verdrijven van grond waar ze voorouderlijke wortels hebben. Daarbij zijn in Baringo, maar ook in andere delen van Kenia, de laatste weken tientallen doden gevallen.

"Maar extreme droogte hoeft geen honger en dood te betekenen", zegt Clement Chesire, ruim 250 kilometer zuidelijker te midden van de hoogbouw in de hoofdstad Nairobi. Hij is afkomstig uit Baringo en werkt bij de ontwikkelingsorganisatie Action Aid waar hij belast is met rampenbestrijding. De droogte bezorgt hem veel werk. "Het is toch te gek dat in deze tijd nog altijd slachtoffers vallen ten gevolge van droogte. Ik leg de schuld daarvan voor het grootste deel bij de regering."

Na de laatste ernstige droogte in 2010 deed Igad, een handelsblok van acht Oost-Afrikaanse landen waaronder Kenia, aanbevelingen die ervoor moesten zorgen dat droogte geen levensbedreigende gevolgen meer heeft. Zanddammen moesten in zijrivieren worden gebouwd zodat water langer kon worden vastgehouden.

Boeren en nomaden moesten worden geïnformeerd over moderne methoden voor landbouw en veehouderij zodat droogte geen desastreus effect meer zou hebben op gewassen en vee. Herbebossing kwam hoog op de agenda. En transparantie over hoe hulpgelden worden besteed omdat donaties voor een flink deel verdwenen.

"Zeven jaar later is er in Kenia niets van die aanbevelingen uitgevoerd. Al was er maar een begin gemaakt met het realiseren van de adviezen, dan was de situatie nu minder slecht geweest", meent Chesire. Hij kritiseert de regering ook voor de 90 miljoen dollar die ze nu heeft uitgetrokken voor hulp aan zo'n drie miljoen getroffen mensen. "Dat is slechts 10 procent van het benodigde bedrag om mensen nu en in de toekomst te helpen."

Chesire's mobieltje maakt een zoemgeluid. Hij voert een kort gesprek en zucht dan diep. "Een nicht in Baringo heeft haar laatste geit verkocht, maar komt nog geld te kort voor voedsel voor haar kinderen. Ik zal haar wat van mijn salaris sturen."


Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

Door een profiel aan te maken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden en geef je aan het privacy statement en het cookiebeleid te hebben gelezen.

Deel dit artikel

Het is niet onze wens om alles te veranderen, maar de natuur dringt het ons op. Je vecht niet met de natuur, je gehoorzaamt

Jonas Kacheta Kirati, clanoudste