Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

CBS: Armoede in Nederland neemt toe, met name onder vluchtelingen

Samenleving

Petra Vissers

Vrijwilligers bij de Voedselbank, die mensen helpt die onder de armoedegrens leven. © Otto Snoek

Het aantal mensen dat in armoede leeft is toegenomen. Dat komt vooral doordat de vluchtelingen die in 2015 aankwamen, weinig te besteden hebben.

Het aantal mensen dat tijdelijk of langdurig in armoede leeft, groeit. Het aandeel huishoudens dat op dit moment onder de armoedegrens leeft, steeg van 7,9 in 2016 naar 8,2 in 2017, en het aandeel huishoudens dat vier jaar of langer een laag inkomen heeft, steeg tot 3,3 procent. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag publiceert. 

Lees verder na de advertentie

De stijging van het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft, komt voor een groot deel voor rekening van Syriërs met een verblijfsvergunning. Zij kwamen in 2015 aan in Nederland en leven nu van een bijstandsuitkering. Van alle Syrische huishoudens heeft 79 procent een inkomen onder de armoedegrens. Alleen bij huishoudens van Eritrese afkomst is dat percentage (iets) hoger. 

Ge­pen­si­o­neer­den lopen de minste kans om in armoede te belanden en het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, daalt licht

Van alle vluchtelinghuishoudens heeft meer dan de helft (53 procent) een laag inkomen. Huishoudens van Irakese afkomst lopen de minste kans op armoede. De kinderen van vluchtelingen hebben alweer een lager risico op armoede dan hun ouders. Zij zijn vaak hoger opgeleid en hebben daardoor betere kansen op een goede baan. 

Wat verder opvalt is dat Oost-Europeanen die arm zijn, vaak niet afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering maar werken. Volgens het CBS komt dat doordat Oost-Europese arbeidsmigranten over het algemeen laaggeschoold werk doen.

Verder lopen lager opgeleiden meer kans op tijdelijke en langdurige armoede dan hoger opgeleiden. Gepensioneerden lopen de minste kans om in armoede te belanden en het aantal kinderen dat in armoede opgroeit daalt licht. Toch leefden in 2017 nog 110 duizend kinderen in een gezin dat al zeker vier jaar rondkomt van een inkomen onder de armoedegrens.  Het Centraal Planbureau, dat op verzoek van het CBS een toekomstverwachting heeft gemaakt, denkt dat het aantal arme huishoudens in 2018 ongeveer gelijk blijft en in 2019 weer daalt.

In 2017 lag de lage-inkomensgrens die het CBS hanteert op 1040 euro per maand voor een alleenstaande, 1380 euro voor een alleenstaande ouder met één kind en op 1960 euro per maand voor een stel met twee kinderen. 

Lees ook:

Aantrekkende economie helpt armen niet
Hoewel de economie groeit, neemt ook het aantal mensen dat jarenlang rondkomt van een laag inkomen toe. Zij hebben niet alleen geldzorgen, ze zijn vaak ook ongezonder en duiken meer op in politiestatistieken; als dader én als slachtoffer.

Armoede concentreert zich in naoorlogse wijken
Naoorlogse wijken staan er sociaal-economisch gezien zwak voor. 
Een reportage uit het Zaanse Poelenburg.  “Er valt elke dag wel iets op te ruimen.”

Deel dit artikel

Ge­pen­si­o­neer­den lopen de minste kans om in armoede te belanden en het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, daalt licht