Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Ben je verplicht te antwoorden op de vraag ‘Wat doe je voor werk’?

Samenleving

Beatrijs Ritsema

© Meulendijks Nanne
Moderne manieren

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet hoort.

Beste Beatrijs,

Lees verder na de advertentie

Mijn echtgenoot stoort zich enorm aan het feit dat hij van mannen (vrouwen doen dit zelden!) die hij voor het eerst ontmoet, vrijwel onmiddellijk de vraag krijgt: ‘Wat doe je voor werk?’ Hij vindt deze vraag bij niet-zakelijke gesprekken volstrekt irrelevant en voorbij gaan aan de interesse voor hem als persoon en daarom weigert hij vaak om te antwoorden. Waar komt deze vraag vandaan en hoe hoor je hiermee om te gaan?

Niet bij werk alleen

Beste Niet bij werk alleen,

De vraag ‘Wat doe je voor werk?’ (variant bij een jonger persoon: ‘Wat voor studie/ opleiding doe je?’) is een frequent toegepaste gespreksopening met onbekenden. De vraag is neutraal, onschuldig en kan bijna niet verkeerd worden opgevat. Dit in tegenstelling tot vragen als: ‘Heb je een relatie?’ (vinden mensen zonder partner niet leuk), ‘Heb je kinderen?’ (vinden ongewenst kinderlozen pijnlijk) of ‘Waar kom je vandaan?’ (vinden mensen met een andere etnische afkomst storend).

Vragen naar werk vinden mensen zelden vervelend, omdat bijna iedereen werkt of gewerkt heeft, althans overdag bepaalde bezigheden heeft.

Uw man is een uitzondering dat hij zich hevig stoort aan deze betrekkelijk blanco gespreksopening. Ook als hij geen betaald werk (meer) heeft, maar vrijwilligerswerk doet of een volkstuin heeft of zich aan de piano wijdt, kan hij daar iets over zeggen. De bezigheden (betaald of onbetaald), waar iemand zijn dagen mee vult maken een belangrijk deel uit van iemands persoon. Vandaar dat werk een simpel thema is om een gesprek met een onbekende op gang te krijgen. Vandaaruit kom je ook makkelijk op iets anders terecht. Als uw man geen zin heeft om over werk te praten, kan hij altijd zeggen: ‘Ik heb geen werk of mijn werk is niet zo interessant, maar ik ga wel graag naar de film’ of iets anders waar hij wel over wil praten.

Heeft u vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen? Mail ze naar beste@beatrijs.com.

Eerder gestelde vragen aan Beatrijs zijn terug te lezen in het dossier ‘Moderne Manieren’.

Deel dit artikel