Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Barrières voor gehandicapten zijn er nog overal

Samenleving

Edwin Kreulen

Een automobilist heeft zijn auto geparkeerd voor een blindenstrook. © Rob Huibers

School, wonen, reizen en zelfs stemmen bij verkiezingen: Nederland houdt nog steeds te weinig rekening met mensen die een handicap of beperking hebben.

Het College voor de Rechten van de Mens signaleert na een rondgang onder een grote groep betrokken organisaties stevige tekortkomingen op meerdere fronten. Ondanks de ondertekening van het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten, dat vorig jaar zomer inging.

Lees verder na de advertentie
Het is niet de handicap die de toe­gan­ke­lijk­heids­pro­ble­men veroorzaakt, maar de wijze waarop de samenleving is ingericht

College voor de Rechten van de Mens

In het oog springt het openbaar vervoer dat lang niet altijd toegankelijk is voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel. Dat werkgevers niet altijd staan te springen om mensen met een beperking, is ook al bekend. Het onderwijs is te weinig 'inclusief'.

Maar er zijn meer problemen, die minder opvallen, noteert het college. Mensen die bijvoorbeeld onder curatele worden gesteld omdat ze zelf hun belangen niet meer kunnen behartigen, verliezen daarbij nogal eens helemaal hun inspraak. En particuliere instanties als horeca en winkels laten lang niet altijd hulphonden toe, terwijl ze dat wel verplicht zijn sinds de invoering van het verdrag. Ook vervolgopleidingen maken het nogal eens niet makkelijk voor gehandicapten.

Probleem van iedereen

Een op de acht Nederlanders heeft met een handicap of beperking te maken. Het gaat niet alleen om lichamelijke problemen zoals blindheid of rolstoelafhankelijkheid, zegt het college. Denk ook aan verstandelijk gehandicapten of mensen met een chronische psychische aandoening. “Het is niet de handicap die de toegankelijkheidsproblemen veroorzaakt, maar de wijze waarop de samenleving is ingericht”, concludeert Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het college. “ Dit vergt aanpassingen van ons allemaal.”

Sinds het VN-verdrag inging behandelde het college 27 klachten van mensen met een beperking. In 17 gevallen kreeg de klager gelijk. Onder hen de blinde vrouw die niet werd rondgeleid bij drogisterij Kruidvat, maar ook een man die op zijn eerste werkdag weer naar huis moest nadat zijn werkgever ontdekte dat hij doof was.

Vanaf dit jaar is een gevolg van het verdrag dat de aanbieders van goederen en diensten ook rekening moeten houden met gehandicapten. De Rabobank werd door het college op de vingers getikt na de klacht van een blinde man over de nieuwe betaalapp. Bij de nieuwe versie was de stembesturing nog niet ontwikkeld. De bank weigerde de klant de oude app te laten gebruiken. Discriminatie, aldus het college.

Enkele van de aanbevelingen uit het rapport:

→Zorg dat werkgevers snel goede informatie kunnen krijgen over het aannemen van iemand met een handicap

Maak alle treinen en bussen toegankelijk voor gehandicapten

Leg vast in het Bouwbesluit dat nieuwe gebouwen toegankelijk moeten zijn

Sta via de kieswet toe dat verstandelijk gehandicapten iemand mogen meenemen in het stemhokje

Zorg dat gehandicapten terecht kunnen op mbo, hogeschool en universiteit

Hou meer rekening met mensen, al staan ze onder curatele.

Sidney Tetelepta moet nog dagelijks soebatten om met zijn geleidehond Bas ergens binnen te komen: “Ja kom nou, ik ben 47 jaar, ik ga toch niet aan iemands arm wandelen?” Lees: Het blijft vaak een gevecht om je hond mee te mogen nemen

Lees meer over inclusiviteit:

Student met handicap voelt zich verloren in het hoger onderwijs
Onbegrip is een groter probleem dan haar rolstoel (reportage)

Deel dit artikel

Het is niet de handicap die de toe­gan­ke­lijk­heids­pro­ble­men veroorzaakt, maar de wijze waarop de samenleving is ingericht

College voor de Rechten van de Mens