Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Aantal meldingen euthanasie opnieuw gestegen

Samenleving

Redactie

© anp xtra

Het aantal meldingen van euthanasie is afgelopen jaar verder gestegen. In totaal overleden 6585 mensen door euthanasie, 449 meer vergeleken met het voorgaande jaar. De stijging is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Het ging in 2017 in ruim 30 procent van de gevallen om mensen van tussen de zeventig en tachtig jaar oud, blijkt uit cijfers van de vijf regionale toetsingscommissies euthanasie die er in Nederland zijn. Daarna volgen de leeftijdscategorieën 80-90 jaar (bijna 25 procent) en 60-70 jaar met ruim 21 procent.

Lees verder na de advertentie

Dementie

In bijna negen op de tien gevallen ging het om patiënten die leden aan niet meer te genezen kanker, zenuwaandoeningen (zoals Parkinson, MS, ALS), hart- en vaataandoeningen en longziekten. Bij bijna 170 van de in totaal 6585 meldingen was dementie de reden voor euthanasie, in vrijwel alle gevallen beginnende dementie.

Van de in totaal 150.027 sterfgevallen in Nederland in 2017 was er bij 4,4 procent sprake van euthanasie

Bij 83 meldingen van euthanasie was er sprake van een psychiatrische aandoening en bij 293 meldingen was de oorzaak van het ondraaglijk en uitzichtloos lijden een stapeling van ouderdomsaandoeningen. Van de in totaal 150.027 sterfgevallen in Nederland in 2017 was er bij 4,4 procent daarvan sprake van euthanasie.

Zorgvuldigheidseisen

Een verzoek tot euthanasie mag pas worden ingewilligd als de arts ervan overtuigd is dat het verzoek van de patiënt vrijwillig en weloverwogen is en dat hij of zij uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. De euthanasie wordt meestal door de huisarts uitgevoerd. De vijf regionale toetsingscommissies beoordelen of de arts zich heeft gehouden aan de zorgvuldigheidseisen.

Van de meldingen van euthanasie werd 99,8 procent als ‘zorgvuldig’ beoordeeld.  "Ondanks de stijging van het aantal meldingen is de conclusie dat de euthanasiepraktijk in Nederland een zeer zorgvuldige is. De artsen leven de wet voor het leeuwendeel zorgvuldig na”, stelt Jacob Kohnstamm, coördinerend voorzitter en woordvoerder van de toetsingscommissies.

Lees ook: ‘Euthanasie bij wilsonbekwame dementiepatiënten is niet te verdedigen’ en in Opinie: Toetsingscommissie euthanasie lijkt de weg kwijt

Deel dit artikel

Van de in totaal 150.027 sterfgevallen in Nederland in 2017 was er bij 4,4 procent sprake van euthanasie