Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Solidaridad heeft geen wetenschappelijk bewijs nodig'

Samenleving

Jan Kleinnijenhuis en Joop Bouma

In de oogsttijd van suikerriet worden in Guatemala veel seizoenarbeiders ingezet. © piet den blanken

Volgens Solidaridad-directeur Roozen snijdt hun methode om nierfalen te voorkomen bij kappers van suikerriet wél hout.

Directeur Nico Roozen van ontwikkelingsorganisatie Solidaridad wil niets weten van de kritiek op het onderzoeksproject in Midden-Amerika waar deze krant gisteren over berichtte. Hoewel betrokken wetenschappers zelf zeggen dat een methode om nierfalen bij rietsuikerkappers te voorkomen nog niet bewezen is, zegt Roozen dat dit voor hem wel voldoende is aangetoond. "Ik denk dat dit een van de meest succesvolle programma's van Solidaridad is."

Lees verder na de advertentie

Wat was de reden om met dit onderzoeksproject te beginnen?

"Ons hele denken over nierfalen is dat het erg belangrijk is dat de ziekte de status krijgt van beroepsziekte. Daar kun je waarschijnlijk snel een beeld bij krijgen: als je die zware arbeid moet doen onder droogte en hitte, dan trekt dat een wissel op je lichaam. Maar de verantwoordelijkheid van werkgevers voor de arbeidssituatie, en het voorkomen van dit soort ziektes, hangt samen met de formele status. Dan kun je werkgevers er op aanspreken, want het is een beroepsziekte."

Daarom was het zo belangrijk om dat wetenschappelijk aan te tonen.

"Ja, maar in Centraal-Amerika speelt nog iets anders. Daar zit je met de naweeën van een hele gepolariseerde maatschappelijke context. Denk aan de burgeroorlogen van de jaren tachtig, negentig van de vorige eeuw. Die oorlog is voorbij, maar niet de echte fundamentele oorzaken van onrecht die de regio hebben geadresseerd.

"Dat gepolariseerde klimaat zie je terug in de houding van de werkgevers, de suikerbaronnen. Zij ontkennen de correlatie tussen de arbeidsomstandigheden en het veelvuldig voorkomen van nierfalen. Om die patstelling te doorbreken kan wetenschappelijk bewijs, dus een autoriteit van buiten, helpen de discussie uit het ideologische en politieke te trekken."

Dat is nog niet gelukt. Wetenschappers zeggen dat het bewijs niet is geleverd.

"Als je het heel eerlijk aan mij vraagt, dan zeg ik: als Solidaridad hebben we dat wetenschappelijk bewijs niet echt nodig. Voor ons is het evident dat deze zware arbeidsomstandigheden in tropische landen een wissel trekt op de gezondheid van mensen.

"Kijk, we zijn als Solidaridad een praktisch georganiseerde organisatie, we willen operationele consequenties verbinden aan wat wetenschappelijk is vastgesteld. Er zijn nu 15 tot 17 suikerfabrieken bereid om met ons via een protocol de arbeidsomstandigheden te verbeteren."

Voor ons is het evident dat deze zware ar­beids­om­stan­dig­he­den in tropische landen een wissel trekt op de gezondheid van mensen.

U zegt tegen die suikerfabrieken: onze methode helpt nierfalen voorkomen.

"Ja, en dat weten ze zelf ook. Daar is voldoende bewijs voor. De logica veronderstelt dat als het probleem ontstaat omdat je overbelast bent door hitte, omdat je onvoldoende rusttijd hebt en onvoldoende recht hebt op schoon water, dat dan een protocol dat daarop ingaat helpt.

"Hebben wij wetenschappelijk bewijs nodig om dat als legitiem te ervaren? Nee, dat is dus niet nodig."

Maar u zei aan het begin dat het nodig was om de ziekte de status van beroepsziekte te kunnen geven.

"Wetenschap is hier een breekijzer geweest om een nieuw argument in een sterk gepolariseerde discussie in te brengen. En ik zie dat dat werkt. Onze ambitie als ontwikkelingsorganisatie is dat wij gewoon concrete mensen willen helpen. Wij willen niet wetenschappers aan een baan helpen."

In dit project zijn grote verliezen geleden als gevolg van de gedaalde koers van de euro. U zegt al uw geld aan te houden in de valuta waarin het verkregen is. Heeft u veel geld verloren als gevolg van de gedaalde euro?

"Door de tijd heen heb je perioden waarin je daar voordeel van hebt en perioden waarin het tegen je werkt. Maar dat geldt dus voor iedereen. Het geldt voor alle ontwikkelingsorganisaties, want iedereen hanteert dit uitgangspunt. Er is geen standaard in de zin van dat er een document is dat alle ontwikkelingsorganisaties hebben ondertekend, maar dit is de staande praktijk.

"Voor mij zijn dat allemaal een beetje zij-kwesties. De kernkwestie is naar mijn gevoel wat er in het programma gerealiseerd is. Als je kijkt naar ons meerjarig plan is een van de belangrijkste vernieuwingen van Solidaridad juist dat we gebaseerd op feiten en bewijs willen opereren, en dat zal steeds verder toenemen. We kunnen het programma stevig opschalen en dat is in het belang van veel meer rietsuikerkappers."

Deel dit artikel

Voor ons is het evident dat deze zware ar­beids­om­stan­dig­he­den in tropische landen een wissel trekt op de gezondheid van mensen.