Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'IND keert miljoenen euro's uit aan asielzoekers door trage procedures’

Samenleving

Redactie

Vluchtelingen bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. © ANP

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND heeft asielzoekers het afgelopen jaar meer dan een miljoen euro aan dwangsommen uitbetaald, omdat ze niet tijdig kon beslissen over verblijfsaanvragen. Dit zegt de IND tegen de Volkskrant. Het bedrag zal waarschijnlijk verviervoudigen, want duizenden claims moeten nog worden bekeken.

Volgens de krant heeft de dienst een grote achterstand opgelopen met het afhandelen van asielaanvragen. Het duurt nu bijna een jaar voordat een asielzoeker weet of hij recht heeft op een verblijfsvergunning. De wettelijke termijn is zes maanden. 

Lees verder na de advertentie

Als de beslistermijn verstrijkt, kunnen asieladvocaten een zogeheten ingebrekestelling indienen. Als de IND niet binnen twee weken reageert, gaat automatisch een dwangsom lopen met een maximum van 1260 euro. Over 3610 ingebrekestellingen moet nog een beslissing worden genomen.

De verwachting is dat de wachttijden de komende maanden hoog blijven. Onderbezetting is de voornaamste reden voor de achterstand. 

Deel dit artikel