Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

'Ik wil een vriend en mijn broer als getuige vragen, maar zij mogen elkaar niet'

Home

Beatrijs Ritsema

© Maartje Geels
Moderne manieren

Elke week beantwoordt Beatrijs Ritsema drie prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet hoort. 

Beste Beatrijs,

Lees verder na de advertentie

Over een paar maanden ga ik trouwen en dan heb ik twee getuigen nodig. De eerste staat zonder enige twijfel vast: mijn beste en oudste vriend. Als tweede denk ik er over mijn broer te vragen. Mijn (enige) broer en ik verschillen erg van karakter en dat leidt soms tot wrijving. Maar verder zijn we goed met elkaar. Hem als getuige vragen voelt als een morele verplichting, om te laten zien dat hij belangrijk voor mij is. Het probleem is dat mijn broer mijn beste vriend niet erg mag. Hij heeft dat nooit gezegd, maar ik merk het wel aan hoe hij over hem praat. Mijn vriend is overigens niet het type om dit soort dingen op te merken.

Normaal gesproken maakt het weinig uit. Mijn vriend en mijn broer zien elkaar sporadisch op verjaardagen. Ook als getuigen zullen ze niet veel meer hoeven te doen dan hun handtekening zetten. Maar bij een bijzondere gelegenheid als mijn huwelijk hoop ik op harmonie en vriendschapsbanden tussen de betrokkenen die nog jaren overeind blijven en dat zit er niet in, vrees ik. Ik kan twee of drie andere vrienden bedenken om als tweede getuige te vragen, bij wie ik wel op zulke vriendschappen kan rekenen. Maar dan voelt mijn broer zich misschien gepasseerd. Wat raadt u me aan?

Wie als getuige vragen?

Beste Wie als getuige vragen,

Gun uw broer de eer! Geen twijfel over mogelijk. Als u uw broer passeert, bestaat er een kans dat hij zich veronachtzaamd voelt. Hem wel vragen laat zien dat u de familieband inderdaad belangrijk vindt. Bij die andere vrienden zijn die overwegingen niet in het geding. De rol van getuige bij een huwelijk stelt weinig voor. U schrijft het zelf al: meer dan het plaatsen van een handtekening is het niet. Maar getuige zijn heeft wel een sterk symbolische lading op de dag zelf. Alleen voor het moment van de huwelijkssluiting trouwens, verder niet.

De onderlinge relatie van de getuigen is van nul en generlei belang. Ze hoeven niets met elkaar te delen en zeker geen bijzondere vriendschap te koesteren. Bij veel huwelijken kennen de afzonderlijke getuigen elkaar niet eens van tevoren, en gaan ze na afloop verder als vage kennissen die een knikje uitwisselen, als ze elkaar tegenkomen, en daar blijft het bij. Geen enkel huwelijk is erop gebaseerd dat de eenmalig als zodanig optredende getuigen hun al dan niet bestaande band nog ‘jarenlang in harmonie en vriendschap’ voortzetten. Het huwelijk is van de echtgenoten, de getuigen zijn er in het kader van het burgerlijk wetboek.

Geef niet de voorkeur aan een redelijk goede vriend als getuige boven uw enige broer. Vraag volgens plan uw beste vriend en daarnaast uw broer. Iedereen tevreden, en het wordt vast een mooie dag.

Hebt u vragen over de omgang met buren, collega's, familie, vrienden en kinderen? Stuur ze naar beste@beatrijs.com.

Het archief van deze rubriek is hier te vinden. 

Deel dit artikel