Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Zusters van de Goede Herder willen dwangarbeid niet vergoeden

Religie en Filosofie

Barbara Vollebregt

De zusters van de Goede Herder in een naaiatelier, omstreeks eind jaren ‘40. © Fotostudio Smit

De Zusters van de Goede Herder willen geen regeling treffen met de vrouwen die jarenlang onbetaalde arbeid hebben verricht in de instellingen van de kloosterorde. De werkzaamheden pasten volgens de advocaat van de rooms-katholieke nonnen in ‘de pedagogische opvattingen van destijds’.

Zeker 15.000 meisjes werkten tussen 1948 en 1978 onbetaald in de wasserijen en naaiateliers van de Goede Herder in Zoeterwoude, Tilburg, Velp en Almelo. Van de vrouwen, die om verschillende redenen in de kloosters van de nonnen woonden, stuurden er vorige maand 44 een brief naar de advocaat van de zusters. Daarin beschuldigen ze hen van dwangarbeid en psychische, fysieke en economische mishandeling en verwaarlozing. Ze eisen een vergoeding.

Lees verder na de advertentie

Advocaat Pieter Nabben van de zusters wijst alle aansprakelijkheid af. Ook beroept hij zich op de verjaring van de feiten. Wel erkent hij in een schriftelijke verklaring dat ‘het verblijf van de vrouwen doorgaans sober was’ en ‘dat er discipline werd opgelegd’. Volgens de advocaat was de ‘strenge opvoedkundige aanpak’ geen geheim en er zou aan de werkzaamheden niet verdiend zijn. De zusters geven in de verklaring toe dat met de kennis van nu ‘een andere aanpak van de meisjes passender zou zijn geweest.’

Vorige maand stelde Jan van Dijk, die slachtofferwetenschapper is aan Tilburg University, dat de nonnen zich schuldig maakten aan dwangarbeid. Daarnaast stelde minister Sander Dekker van rechtsbescherming (VVD) dat de vrouwen recht hebben op erkenning en genoegdoening. Ook beloofde de bewindsman dat de uitbuiting door de zusters wordt onderzocht. Eerder kondigden de vrouwen die ooit werkten voor de kloosterorde al aan naar de rechter te stappen. Dat gaan ze nu de aansprakelijkheid door de zusters is afgewezen daadwerkelijk doen.

Lees ook: 
Minister belooft dat uitbuiting door nonnen wordt onderzocht

De overheid gaat onderzoeken welke rol zij heeft gespeeld bij de dwangarbeid van duizenden meisjes in de katholieke gestichten van de Zusters van De Goede Herder. 

‘Overheid wist van uitbuiting meisjes bij De Zusters van de Goede Herder.’

Duizenden meisjes hebben tussen 1876 en 1978 onbetaalde dwangarbeid verricht in de katholieke gestichten van de Zusters van De Goede Herder in Almelo, Tilburg, Zoeterwoude en Velp. Instellingen die onder toezicht stonden van de Nederlandse jeugdzorg.

Deel dit artikel