Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Uitgever ontslaat de redactie van Filosofie Magazine

Religie en Filosofie

Leonie Breebaart

De cover van Filosofie Magazine. © rv

De redactie van Filosofie Magazine is door uitgever VBK ontslagen na een conflict met hoofdredacteur Louis Hoeks. Het blad stond aan de wieg van de publieksfilosofie in Nederland en heeft daarin nog altijd een unieke positie. Eén van de hoofdredacteuren was de huidige Denker des Vaderlands Daan Roovers.

Met de nieuwe hoofdredacteur en de redactie, bestaande uit drie ervaren redacteuren op dit vakgebied, boterde het meteen al niet. Volgens Louis Hoeks, die aantrad in augustus 2018,  komt dat door een machtsconflict met één van hen. Plannen werden gesmeed “in een sfeer van animositeit”, aldus Hoeks.  Dat liep volgens hem zo uit de hand dat de uitgever wel moest kiezen. “Er kunnen geen twee kapiteins zijn op een schip”.

Lees verder na de advertentie

De redactie denkt daar anders over. Volgens hen ontbrak het Louis Hoeks aan een visie op de vraag hoe het blad verder moet, zowel in redactioneel als in commercieel opzicht. De betaalde oplage daalde vorig jaar van elfduizend naar tienduizend. Volgens de redactie gebeurde er te weinig om dit proces te stoppen. Die zorgen leidden vorig jaar al tot een langlopende reeks aan gesprekken, ook met de uitgever Veen Bosch &Keuning, die het blad per 1 juli overigens aan de Rotterdamse investeringsmaatschappij Shatho heeft verkocht. Uiteindelijk zegde de redactie het vertrouwen in de hoofdredacteur op. Volgens Louis Hoeks dramatiseert de redactie de positie van Filosofie Magazine. “Er zijn nieuwe columnisten, er komen nieuwe events.” Bovendien geeft de lezer het blad een 7,9, aldus Hoeks.

Maar Gwendolyn Bolderink, een freelancer die al meerdere jaren voor Filosofie Magazine werkt, begrijpt de keuze van de uitgever niet. “Met het ontslag van de redactie gaat heel veel kennis verloren. De continuïteit van het merk Filosofie Magazine loopt gevaar.” Waarom de uitgever heeft gekozen voor de hoofdredacteur en niet voor een ervaren ploeg filosofieredacteuren, blijft onduidelijk. Uitgever Wouter van der Meulen wil er geen commentaar op geven.

Over die continuïteit maakt Louis Hoeks zich geen zorgen. “Het is heel vervelend voor de betrokkenen, maar er moest iets gebeuren.” Het vinden van nieuwe redactieleden, lijkt hem geen probleem. “Er lopen genoeg mensen rond die bij dit blad willen werken.” 

Deel dit artikel