Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Predikant blijft ziek gemeentelid bij levensbeëindiging bijstaan

Religie en Filosofie

Maaike van Houten

© ANP

Predikanten en geestelijk verzorgers in zorginstellingen blijven hun gemeenteleden bij het levenseinde nabij, ook als zij hun leven actief laten beëindigen. Naar schatting eenderde van de pastores heeft ervaring met pastorale zorg rond actieve levensbeëindiging. De overgrote meerderheid wijst actief ingrijpen bij voltooid leven af, zo blijkt uit een gisteren gepubliceerde studie.

Een woordvoerster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), die het onderzoek heeft laten doen, vindt het lastig te zeggen of dat aantal, eenderde, veel is of weinig. In elk geval toont het onderzoek aan dat euthanasie ook in kerkelijke kringen speelt, zowel bij de voorgangers als bij gemeenteleden zelf. “Het is misschien meer dan mensen verwachten van predikanten, ik denk dat veel mensen ervan uitgaan dat de kerk tegen euthanasie is”, zegt de woordvoerster.

Lees verder na de advertentie

Voor de rooms-katholieke kerk geldt dat wel: Rome heeft zich meermalen uitgesproken tegen actieve levensbeëindiging. De Protestantse Kerk heeft zich in de discussie over de huidige euthanasiewet beperkt tot kritische vragen. Een officieel standpunt heeft de PKN niet.

Eigen overtuiging

Aan het onderzoek hebben 900 van de 2700 predikanten meegedaan. In de enquête is niet gevraagd wat zij vinden van de huidige mogelijkheden voor euthanasie. Bijna tweederde ziet die keuze als de persoonlijke verantwoordelijkheid van diegene die ze begeleiden. Hun eigen overtuiging vinden ze in het pastoraat minder relevant, zo blijkt uit hun toelichting. “Ik merk vaak dat de mensen zelf al hun keuzes over dit onderwerp hebben gemaakt. Ze zijn daar dan behoorlijk zeker in, welke kant het ook opgaat. Ze hebben de mening van de dominee daar echt niet bij nodig. 

Hoogmoedig

Wel hebben gemeenteleden begrip en begeleiding in hun laatste levensfase nodig”, zegt één van hen. “De keuze die de pastorant maakt, is niet altijd mijn keuze: soms gaat het mij te snel en te simpel. Daar doe ik dan wel iets mee, maar evengoed wil ik ook dan nabij blijven”, schrijft een ander. Een derde merkt op: “Mensen eindeloos in leven houden, is hoogmoedig menselijk ingrijpen. De Bijbel geeft geen houvast in de discussie, wel barmhartigheid en genade.”

Anders ligt dat bij levensbeëindiging als mensen hun leven voltooid achten. Dat is nu niet toegestaan, maar D66 heeft in de Tweede Kamer een initiatiefwet gemaakt die dat wel regelt. Van de ondervraagde predikanten is slechts drie procent daar voorstander van, zeven procent neigt meer naar eens dan oneens, zeven procent heeft geen mening. De rest, tachtig procent, is tegen deze initiatiefwet, die D66 nog niet heeft ingediend. In het regeerakkoord is afgesproken dat er eerst nader onderzoek komt.

Deel dit artikel