Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

PKN-synode: gemeente mag na twaalf jaar predikant uitzwaaien

Home

Gerrit-Jan Kleinjan

© anp

Moet een gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) na twaalf jaar afscheid kunnen nemen van de eigen predikant? De generale synode (landelijke vergadering met afvaardigingen uit de plaatselijke kerken) vindt van wel. 

Na urenlang vergaderen in een congreshotel in Lunteren, stemde het hoogste bestuursorgaan van de Protestantse Kerk vrijdagmiddag in met een pakket aan maatregelen om te zorgen dat predikanten vlotter van standplaats wisselen.

Lees verder na de advertentie

Wel was een deel van de 75 synodeleden bijzonder kritisch. Vooral het plan om gemeenten de mogelijkheid te geven om predikanten na twaalf jaar uit te kunnen zwaaien stuitte op verzet.

Die periode van twaalf jaar gaat als een zwaard van Damocles boven mensen hangen

Predikant Van Breevoort

Tot op heden is een predikant in principe voor onbepaalde tijd verbonden aan een gemeente.

Verschillende synodeleden, vooral predikanten, waren bang dat de twaalf jaar onbedoeld tot een dwingende norm wordt. Zo vreesde Martien Pettinga, predikant in Monnickendam, dat voortaan ‘veel aandacht gaat naar de houdbaarheid van de predikant’. “Daarmee kan iets dat geen probleem was, toch een probleem worden.” 

Arbeidsvreugde

Hij was niet de enige predikant die bezwaren had. Volgens predikant Van Breevoort uit het Drentse Veenoord gaat de maatregel ten koste van de arbeidsvreugde van hem en zijn collega’s. “Die periode van twaalf jaar gaat als een zwaard van Damocles boven mensen hangen. Niet alleen bij oudere collega’s, ook bij jongere.”

Ondanks de felle kritiek en de langdurige discussie hierover, stemde een overgrote meerderheid uiteindelijk in met de maatregel.

Diverse synodeleden misten ook een financiële onderbouwing. Sommigen wezen daarbij specifiek op een wachtgeldregeling. Een vertrekkende predikant zou wachtgeld moeten kunnen krijgen, mede betaald door de uitzwaaiende gemeente. Het landelijk bestuur beloofde een verdere doorrekening, maar gaf al aan dat wachtgeld een kerkelijke gemeente zo’n 115 duizend euro kan kosten.

Tekst loopt door onder afbeelding. 

© ANP XTRA

Stokkende stoelendans

De synode vergaderde zo lang over de doorstroom van de 1800 PKN-predikanten, omdat dit steeds minder vlot gaat. Op dit moment is een van de vijf predikanten langer dan twaalf jaar werkzaam in dezelfde kerkelijke gemeente, met een enkele uitschieter naar meer dan dertig jaar. 

Een belangrijke reden voor de stokkende stoelendans is dat het aantal kerkelijke gemeenten afneemt

Gemiddeld blijft een predikant bijna 8 jaar verbonden aan een plek. De afgenomen mobiliteit is een probleem, zo meent het kerkbestuur, omdat dit een rem is op vernieuwing en verandering in het kerkelijke leven.

Een belangrijke reden voor de stokkende stoelendans is dat het aantal kerkelijke gemeenten afneemt en daarmee de hoeveelheid predikantsplaatsen, iets dat met name in krimpregio’s speelt. Bovendien zit een voltijdsbaan er in de kerk steeds minder vaak in. Met het oog op inkomen blijven predikanten in een plaats waar de werktijd nog niet teruggebracht is. Ook is verhuizing vaak onaantrekkelijk vanwege schoolgaande kinderen of het werk van de partner.

In het pakket aan maatregelen dat predikanten tegemoet kunnen zien, is verder opgenomen dat voorgangers in functioneringsgesprekken spreken over ‘een cultuur van mobiliteit’. Ook worden kerkelijke gemeenten opgedragen om meer met elkaar samen te werken, om zo arbeidsplaatsen van voldoende omvang te kunnen bieden.


Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden

Deel dit artikel

Die periode van twaalf jaar gaat als een zwaard van Damocles boven mensen hangen

Predikant Van Breevoort

Een belangrijke reden voor de stokkende stoelendans is dat het aantal kerkelijke gemeenten afneemt