Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

PKN-gemeentes kunnen mogelijk toch niet na twaalf jaar afscheid nemen van hun dominee

Religie en Filosofie

Maaike van Houten

De circa 2000 predikanten binnen de PKN zijn nu voor onbepaalde tijd gebonden aan hun gemeente. © ANP

Gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) kunnen mogelijk toch niet na 12 jaar afscheid nemen van hun dominee. 

Het plan om predikant en gemeente na 12 jaar met wederzijdse instemming uit elkaar te laten gaan, stuit volgens een belangrijke adviescommissie op zoveel bezwaar van plaatselijke kerken, dat het maar beter ingetrokken kan worden.

Lees verder na de advertentie

De circa 2000 predikanten binnen de PKN zijn nu voor onbepaalde tijd gebonden aan hun gemeente. Gemeenten kunnen alleen van hun dominee af na een conflict. Dat wordt gezien als een belangrijke rem op vernieuwing en verandering. Om de kerk ook in een krimpend kerkelijk landschap aantrekkelijk te houden, wil de PKN-synode (het landelijk kerkbestuur) de mobiliteit van dominees bevorderen, door gemeenten – onder voorwaarden – de mogelijkheid te geven na 12 jaar de verbintenis met de dominee te verbreken.

Al was er veel kritiek, vorig jaar april stemde de synode in principe in met deze voorstellen van het dagelijks bestuur. Volgende week donderdag en vrijdag is er een tweede ronde. Na die eerste ronde konden plaatselijke gemeenten op de plannen reageren. Er blijken veel bezwaren te leven. Er is, schrijft de adviescommissie GCKO, ‘meer en vaker’ gereageerd dan gebruikelijk.

Conflict

Verschillende gemeenten zijn bang dat er druk komt op de predikant om na 12 jaar te vertrekken. Er wordt gewaarschuwd voor verdeeldheid in kerken: een groep die wel met de dominee door wil, en een die dat niet wil. Volgens sommige kan alleen al het opwerpen van de vraag – gaan we nog verder – al leiden tot een breuk, of een conflict. En krijgen dominee of gemeente geen stempel als ze het al twintig of dertig jaar met elkaar uithouden? Worden dominees beschadigd die wel weg willen maar niet kunnen? Bij voorbeeld omdat ze een partner hebben of kinderen die aan werk of school gebonden zijn?

De adviescommissie concludeert dat er alle lof is voor het streven de mobiliteit van predikanten te vergroten. Maar ze twijfelt zozeer aan de effectiviteit en de werkbaarheid, dat ze de synode ‘in ernstige overweging’ geeft de voorstellen die er liggen, af te wijzen.

“Maar die hoeft niet het laatste woord te zijn”, schrijft ze ook. Van verschillende kanten wordt aangedrongen op een nieuw, beter voorstel. De scriba van de PKN, Rene de Reuver, wilde vandaag niet reageren. Het dagelijks bestuur komt tijdens de synode met een standpunt, ‘want daar moet het gesprek plaatsvinden’.

Deel dit artikel