Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Paus vraagt jongeren hoe de kerk beter kan

Religie en Filosofie

Robin De Wever

Paus Franciscus. © afp

Het Vaticaan legt haar oor te luisteren bij jongeren. Tot oktober probeert het in kaart te brengen wat jongeren bezighoudt en hoe de kerk hen beter van dienst kan zijn. Want, zo erkent het in een verkennend document: misschien is het tijd om minder te preken en beter te luisteren.

De komende weken krijgen de hoogste rk-geestelijken van ieder land een lijst met vragen over jonge gelovigen - katholieken tussen de 16 en 29 jaar. Die draait om grote thema's: hun beleving van het geloof, maar ook wat ze denken van hun werk, de politiek en liefdadigheid.

Bisschoppen die de vragenlijst ontvangen, mogen zelf bepalen waar ze hun antwoorden op baseren. Ze kunnen de vragen voorleggen aan jongeren in hun parochies, maar mogen de lijst ook zelf invullen. Vanaf maart kunnen jongeren zich rechtstreeks tot Rome richten. Dan opent het Vaticaan een website met een vragenlijst die jongeren zelf kunnen invullen.

De oogst van beide rondes dient als gespreksstof voor een grote kerkvergadering over jongeren, die plaatsvindt in 2018. Op de zogenoemde bisschoppensynode buigen de geestelijken zich over de thema's die ook in de vragenlijsten worden aangesneden: wat jongeren in verschillende landen belangrijk vinden, tegen welke problemen ze aan lopen, wat de kerk voor hen kan betekenen en op welke manier geestelijken dat het beste kunnen aanpakken.

Lees verder na de advertentie

'We moeten af van rigide verkondiging van het geloof'

In het verkennende document geeft de kerk zelf al voorzichtig aan hoe het volgens haar beter kan. Ze moet af van de 'rigide houding die de verkondiging van het evangelie minder geloofwaardig maakt' en moet ophouden 'zich te gedragen op een ouderwetse manier'. En, zo stelt het document, jongeren hebben vast ook wel een paar goede ideeën over hoe de kerk het verkondigen van haar boodschap kan verbeteren.

Specifiek wordt het nergens, maar het document geeft wel blijk van zelfkritiek. Jongeren willen niet verteld krijgen hoe de wereld in elkaar zit, vermoeden de opstellers. Ze zijn meestal niet op zoek naar iemand die hen vertelt hoe ze moeten geloven en die hen leidt, maar juist naar iemand die hen het zelf laat doen, die hen begeleidt.

"De kerk wil jullie stem horen", benadrukt paus Franciscus in een begeleidend schrijven. "Over jullie gevoeligheden en geloof. Ja, zelfs jullie twijfels en kritiek." In de 'minder preken en meer luisteren'-insteek is duidelijk de hand van Franciscus te zien. Hij dringt daar al vanaf het begin van zijn pausschap op aan.

De vragenlijsten zijn vergelijkbaar met de inventarisatie die Rome drie jaar geleden maakte in aanloop naar de vorige bisschoppensynode. Die ging over 'seksualiteit en het gezin' en met name over de vraag of gescheiden en hertrouwde katholieken welkom waren bij de eucharistie, het ritueel van brood en wijn.

De meeste bisschoppen vulden die vragenlijsten toen zelf in, al dan niet met inspraak van hun priesters, maar de Duitse kerk maakte er een soort volksraadpleging van. Dat leidde tot interessante resultaten. De gemiddelde Duitse katholiek heeft weinig moeite met voorbehoedsmiddelen, seks voor het huwelijk of homorelaties, constateerden de bisschoppen. "Slechts enkelen accepteren de kerkelijke standpunten hierover", schreven ze in hun rapport. "In de meeste gevallen worden ze sterk afgewezen. Bijna alle koppels die in de kerk willen trouwen, wonen al samen.

Tot aanpassing van kerkelijke mores leidde de synode niet. Paus Franciscus maakte het voor hertrouwden iets makkelijker om eucharistie te ontvangen en gaf priesters de ruimte om iets vrijer met de regels om te gaan.

De kerk wil jullie stem horen, en over jullie geloof. Ja, zelfs jullie twijfels en kritiek

Paus Franciscus

Deel dit artikel

De kerk wil jullie stem horen, en over jullie geloof. Ja, zelfs jullie twijfels en kritiek

Paus Franciscus