Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

IS hemelt een verleden op dat nooit heeft bestaan

Religie en Filosofie

Eildert Mulder

Een Koran en een gebedsketting. ANP XTRA ROOS KOOLE © ANP XTRA ROOS KOOLE
Minaret

Salafi's beloven een spetterend hiernamaals waar je via een spoedplaatsing belandt wanneer je het geluk hebt heilig te sneuvelen. Behalve een lokkend hiernamaals was er eens ook, denken ze, een even volmaakt hiervoormaals, een verloren paradijs op aarde, dat moet worden heroverd. Desnoods via rivieren van bloed, want er staat veel op het spel. 

Vandaar dat heilige sneuvelen. In de begintijd van de islam was er immers een ideale samenleving, met perfecte ideeën over hoe mensen met elkaar moeten omgaan en hoe ze God moeten dienen, vastgelegd in uitspraken van de profeet.

Lees verder na de advertentie
De moslims zijn nu dus de paria's van deze planeet. Eigen schuld, God straft.

Helaas was, in de ogen van salafi's, de geschiedenis die volgde op die gouden tijd er een van pure achteruitgang. De heilige normen raakten in verval en dus zijn moslims nu de paria's van deze planeet. Eigen schuld, God straft. Pas wanneer de oude normen terugkeren, en wel naar de letter, is er hoop. En daarom is het van levensbelang exact te weten hoe de profeet zijn snor knipte. En als je een oordeel velt over de evolutietheorie, dan volgens de biologische inzichten van de oudste moslims, zelfs al kost je dat je leraarsbaan of je eindexamen.

IS

Een radicaal experiment om die goeie ouwe tijd, die nooit heeft bestaan, terug te halen, voerde IS uit. Het lukte prima om een hel te creëren van niqaabs, stenigingen, onthoofdingen, brandende kooien, van flatgebouwen geschopte homo's, yezidislavinnen en getraumatiseerde kinderen. Raqqa en Mosul liggen in puin, maar het aardse paradijs bleef uit.

Alleen al hoe dat 'paradijs' van de eerste moslims er echt uitzag, is onduidelijk

Geen wonder. Want alleen al hoe dat 'paradijs' van de eerste moslims er echt uitzag, is onduidelijk. De overleveringen zijn tegenstrijdig, niet alleen over snorren. Dat maakt imitatie moeilijk. Maar zelfs als het toch zou lukken je alle gewoonten van de profeet eigen te maken, dan nog zijn er de onherroepelijke, diepgaande veranderingen (heel vaak geen achteruitgang maar juist reuzenstappen vooruit) van de menselijke samenlevingen in de afgelopen veertienhonderd jaar.

Niets wordt ooit meer hetzelfde en dat gegeven negeren salafi's. Los van het bloedvergieten: hun 'terugkeer' naar het zevende-eeuwse 'paradijs op aarde' is ertoe gedoemd neptoneel te worden, een gekostumeerd bal, of in het gunstigste geval zoiets als de film Sissi. Die geeft aardig de sfeer van de negentiende-eeuwse Donaumonarchie weer, maar wie zich nu in Oostenrijk zou uitdossen en gedragen als in die rolprent, loopt voor gek. De makers eisten dat ook niet van de kijkers. Het salafisme geeft wel zo'n opdracht: mensen moeten zich kleden en gedragen als moslims in een bij elkaar gedroomde 'zevende eeuw'. Salafisme op zijn Nederlands: iedereen verplicht uitgemonsterd volgens de mode van de oude Hollandse meesters en de terugkeer van radbrakende beulen, alles ter ere van God.

De nazi's aanbaden hun raszuivere 'Germanen'. Dat kostte in WO-2 vijftig miljoen mensenlevens

Walhalla-hype

Een opgehemeld en gefantaseerd verleden als opium voor het volk. Salafi's zijn niet de enigen. De nazi's aanbaden hun raszuivere 'Germanen'. Die Walhalla-hype kostte in WO-2 vijftig miljoen mensenlevens. Zelfs pogingen om de Europese cultuur te vangen in trotse begrippen als renaissance, verlichting, hellenisme, christendom en jodendom (zonder Foeniciers, van wie we het alfabet kregen of Arabieren met hun algebra) verraden iets van een heimwee naar een verloren lusthof.

Natuurlijk leverde de renaissance een betere bijdrage aan de menselijke beschaving dan het Walhalla. Toch zou het een zegen zijn als culturen meer vooruitblikten en minder lyrisch deden over kapotgeromantiseerde 'oude tijden'.

Deel dit artikel

De moslims zijn nu dus de paria's van deze planeet. Eigen schuld, God straft.

Alleen al hoe dat 'paradijs' van de eerste moslims er echt uitzag, is onduidelijk

De nazi's aanbaden hun raszuivere 'Germanen'. Dat kostte in WO-2 vijftig miljoen mensenlevens