Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

De man die de kerk zag omgaan

Religie en Filosofie

Leonie Breebaart

Gerard Dekker zag de secularisering binnen de protestantse kerk als onontkoombaar. © Trouw

Gerard Dekker (1931 -2017) was de socioloog van de secularisering.

Vrijdag had hij nog zullen spreken bij de uitgave van een Dietrich Bonhoeffer-biografie, maandag overleed op 86-jarige leeftijd de godsdienstsocioloog Gerard Dekker (1931), nadat hij half november met een longontsteking was opgenomen in het ziekenhuis. 

Lees verder na de advertentie
De kerk loopt per definitie altijd achter. Maar uiteindelijk paste ze zich toch aan bij de ontwikkeling waartegen zij zich eerst zo verzet had.

Gerard Dekker

Grote naam maakt Dekker met zijn studie van de secularisering binnen de protestantse kerk – en met zijn voorspelling dat die onontkoombaar was. In zijn boek ‘De stille revolutie’ (1992) liet hij zien hoe ‘zijn’ gereformeerde kerk tussen 1950 en 1990 op alle fronten water bij de wijn deed. Over euthanasie, abortus, het gezag van de Bijbel waren gereformeerden binnen vier decennia heel anders gaan denken.

Gerard Dekker, opgegroeid in een gereformeerd middenstandsgezin uit het Westland, studeerde economie en sociologie. Van 1970 tot 1996 werkte hij als godsdienstsocioloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Onder theologen stond hij bekend als tegendraads. Zo zegde hij in 2003 zijn kerklidmaatschap op: hij was er tegen dat zijn gereformeerde kerk zou opgaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 

Doorgaande revolutie

In 1994 had hij orthodoxe vrijgemaakt-gereformeerden al opgeschrikt met de voorspelling dat ook zij zich zouden aanpassen aan de moderne samenleving – een theorie die hij later vastlegde in ‘De doorgaande revolutie’ (2013). Tegenover de EO-radio verduidelijkte hij: “De kerk loopt per definitie altijd achter. Of het nu om democratie ging, om inspraak op scholen, om de gelijkheid van de vrouw: bij voorbaat zei de kerk er nee tegen. Maar uiteindelijk paste ze zich toch aan bij de ontwikkeling waartegen zij zich eerst zo verzet had.”

Na zijn emeritaat schreef Gerard Dekker nog talloze boeken,  vaak geïnspireerd door de Duitse theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Zo verscheen in augustus nog ‘Verlicht geloof’. Daarin pleit Dekker voor een geloof, “waarin het niet om opvattingen maar om daden gaat, dat niet op ‘boven’, maar op ‘beneden’ is gericht, en waarin het niet om eigen welbevinden, maar om de ander en om de toekomst gaat.”

Lees ook het in memoriam van de op 10 september overleden Harry Kuitert (1924-2017), theoloog van een generatie

Deel dit artikel

De kerk loopt per definitie altijd achter. Maar uiteindelijk paste ze zich toch aan bij de ontwikkeling waartegen zij zich eerst zo verzet had.

Gerard Dekker