De Duurzame 100

Een onafhankelijke jury van twaalf experts stelt jaarlijks de Duurzame 100 samen. De jury kiest uit een lijst van rond de 500 kandidaten. De redactie van Trouw stelt de jury samen, maakt een speciale bijlage over de lijst en 100 portretjes van de gekozenen.

De jury van 2017

Dit is de jury van de Duurzame 100 van 2017, afkomstig uit zeer uiteenlopende sectoren van het groene veld. Nieuw in de jury van dit jaar: Anke van Hal, Jessie Kroon en Talitha Muusse. Ook nieuw in de jury: Willem Ferwerda, de nummer 1 van 2016. Sinds 2013 wordt aan de nummer 1 gevraagd het jaar daarop in de jury plaats te nemen.

De jury uit kiest uit haar midden een voorzitter. Dit jaar is dat Marleen Janssen Groesbeek. Gerhard van de Bunt (Vrije Universiteit Amsterdam) heeft voor de achtste keer de juryresultaten geanalyseerd en samengevat.

De jury wordt jaarlijks samengesteld door de redactie Duurzaamheid & Natuur van Trouw. Gepoogd wordt om ieder jaar uit alle sectoren van het brede duurzame veld een vertegenwoordiging in de jury te krijgen. Juryleden kunnen maximaal drie achtereenvolgende jaren lid zijn van de jury.

 • Koos Biesmeijer
  (wetenschappelijk directeur Naturalis)
 • Bas Eickhout
  (Europarlementariër GroenLinks)
 • Willem Ferwerda
  (directeur Commonland)
 • Maurits Groen
  (directeur MGMC en Waka-Waka, ondernemer)
 • Anke van Hal
  (hoogleraar duurzaam bouwen Nyenrode Business Universiteit)
 • Antoine Heideveld
  (programmadirecteur Het Groene Brein )
 • Marleen Janssen Groesbeek
  (lector sustainable finance & accounting Avans Hogeschool)
 • Jessie Kroon
  (oprichter bureau A New Zero)
 • Joris Lohman
  (bestuurslid Slow Food International, co-founder Food Hub)
 • Talitha Muusse
  (organisator Energieboot, sociaal ondernemer)
 • Frank Saris
  (onderzoeker SOVON vogelonderzoek Nederland)
 • Pauline Westendorp
  (oprichter ondernemerscoöperatie NEWNRG)

en: ‘ambachtelijk samenvatter’ Gerhard van de Bunt, UHD sociologie en methodologie VU.

Hoe werkt de Duurzame 100

1. De groslijst

Het begint met een groslijst van mensen die in Nederland actief zijn in het brede veld van duurzaamheid en natuur. Dat kunnen personen zijn uit het bedrijfsleven, de politiek, de wetenschap, van ngo's, netwerkorganisaties, adviesbureaus, lokale clubs en de overheid. Op de groslijst staan rond de 500 namen. Ieder jaar worden er tientallen namen uit die lijst geschrapt en komen er ook weer tientallen nieuwe bij. De jury, lezers van Trouw en de redactie dragen nieuwe kandidaten aan.

2. De jury

Dit jaar zijn er twaalf juryleden. Ze vertegenwoordigen de deelgebieden in de duurzame wereld (zoals energie, klimaat, wetenschap, natuur, voedsel, beleid, bedrijfsleven, onderwijs). Als eerste wordt aan de jury gevraagd met nieuwe namen te komen voor de Duurzame 100 van dit jaar. Die namen komen zonder meer in de groslijst, als is voldaan aan de voorwaarde dat de kandidaten in het voorbije jaar op het gebied van duurzaamheid zijn opgevallen.

3. Terechte afvallers?

De lijst met namen die op voordracht van de redactie Duurzaamheid & Natuur van Trouw uit de groslijst worden geschrapt, omdat ze in het voorbije jaar wat minder zijn opgevallen, wordt voorgelegd aan de jury. Als juryleden bezwaar maken tegen het doorhalen van specifieke namen, worden de desbetreffende kandidaten terug geplaatst.

4. Kandidaten geven zelf informatie

Alle personen op de groslijst krijgen een mail met het verzoek een informatieformulier over zichzelf in te vullen. Daarin kunnen ze kwijt wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan aan duurzame werkzaamheden en activiteiten. De redactie vult de informatie over kandidaten, waar nodig, aan. De jury kan zo een actuele, gefundeerde keuze maken uit de genomineerden.

5. De jury kiest in twee stappen

Uit de groslijst kiezen juryleden, onafhankelijk van elkaar, minimaal 30 en maximaal 70 personen die volgens hen in de Duurzame 100 moeten komen. Dat levert (iets meer dan) 100 namen op die de jury vervolgens beoordeelt. Dat doet de jury, wederom onafhankelijk van elkaar, door scores toe te kennen aan de hand van drie criteria: daadkracht/impact, vernieuwing en brede visie.

6. Discussie over de lijst

Twee juryvergaderingen begeleiden dit keuzeproces. Tijdens die bijeenkomsten bespreekt de jury de trends en opvallende ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en natuur. Ook houden ze pleidooien voor kandidaten waarvan zij vinden dat die de Duurzame 100 zouden moeten halen, of hoog zouden moeten eindigen. Het hele juryproces wordt begeleid door Gerhard van de Bunt, universitair hoofddocent sociologie en methodologie aan de VU.

Colofon

Ontwerp:Printplaatjes