Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

We moeten het landbouwstelsel en alle subsidies herzien

Opinie

Trouw

© Herman Engbers
Commentaar

De agrarische wereld is voor buitenstaanders vaak een bron van verbazing. De gemeente Berkelland wil bijvoorbeeld de grond terug die boeren zich officieus hebben toegeëigend. 

Groenstroken en wegbermen voegen ze stiekem bij hun akkers. Ze rijden er mest over uit, planten er gewassen en melden deze extra grond ook aan voor Europese landsubsidie.

Lees verder na de advertentie

In welke mate dit een gangbare praktijk is in agrarisch Nederland, is onduidelijk. Het lijkt erop dat veel gemeenten weinig of geen prioriteit geven om dit ‘landjepik’ in kaart te brengen dan wel aan te pakken. Daarom is het goed dat minister Carola Schouten van Landbouw een onderzoek gaat instellen.

Het gaat immers om fraude als boeren, omwille van de subsidie, grond opvoeren waarvan ze eigenaar noch pachter zijn. Bovendien is de natuur de dupe. Waar de bermen ooit werden opgevrolijkt door kwikstaartjes, bijen en vlinders staat nu mais. Of wordt gewoon wat mest gekieperd, dan zijn we daar ook weer vanaf. En dat terwijl de natuur en de biodiversiteit op het platteland toch al zo vaak in het gedrang komen.

Burgers betalen steeds minder voor agrarische producten, maar moeten wel de subsidie opbrengen

Natuurorganisaties wijzen ook op het verdwijnen van bomen en bosschages van akkers en weilanden omdat boeren zich zoveel mogelijk willen plooien naar de eisen van de Europese subsidiegever of de mestwetgeving. Het is voor hen financieel gunstig als ze zoveel mogelijk ‘gewasperceel’ kunnen opvoeren. Het gevolg voor mooie, historische landschappen is dramatisch. Die veranderen na verloop van tijd in saaie, platte akkers en weiden.

Het zijn allemaal ongewenste effecten van een regel- en subsidiestelsel dat hard aan herziening toe is. Boeren zijn nu eenmaal geneigd de grens van wat mag op te zoeken. Waarbij ze er soms overheen schieten. Zie ook de enorme mestproductie die volgde op het schrappen van het melkquotum. Het is ook niet te begrijpen dat het inkomen van boeren voor een belangrijk deel afhankelijk is van subsidie, terwijl burgers steeds minder betalen voor agrarische producten. Diezelfde burgers moeten wel alle subsidie opbrengen, via de belastingen. Hoezo rondpompen van geld?

Herijking van het landbouwstelsel, met al zijn ondoorgrondelijke geldstromen, is daarom op zijn plaats. De Europese Commissie heeft daartoe nu een eerste voorstel gedaan, voor na 2020. Van een succesvolle hervorming kan alleen sprake zijn, als boeren beloond worden voor een eerlijke productie, met oog voor natuur en mens. Duurzaam produceren is de toekomst. Zodat de boer in Berkelland die nu nog de berm volbouwt met mais, juist bermvogeltjes, bloemetjes en insecten gaat vertroetelen. En bomen ongemoeid laat.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Lees meer over bermfraude
Bomen en houtsingels sneuvelen voor EU-subsidies
‘Landjepik’ levert boeren subsidie op

Lees hier meer afleveringen van het commentaar.

Deel dit artikel

Burgers betalen steeds minder voor agrarische producten, maar moeten wel de subsidie opbrengen