Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Wat is nu precies een zwaar beroep?

Opinie

Trouw

Minister Wouter Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid tijdens de debatmanifestatie over pensioenen in de Jaarbeurs in Utrecht. © ANP
Commentaar

Toen op de valreep, november vorig jaar, het overleg tussen het kabinet en de organisaties van werkgevers en werknemers over hervormingen in de oudedagsvoorzieningen mislukte, werd al voorspeld dat voor de verkiezingen van volgende week de partijen niet weer om de tafel zouden gaan zitten. 

Vooral de vakbeweging, zo luidde de redenering, zou inschatten profijt te kunnen trekken uit een slechte uitslag voor de coalitie. Helaas is die voorspelling uitgekomen. Zelfs achter de schermen, zo vertellen betrokkenen, gebeurt er niet of nauwelijks iets. Terwijl de eerste pensioenfondsen al hebben gemeld in 2020 niet onder kortingen op de pensioenrechten van werknemers en gepensioneerden uit te kunnen, wachten partijen rustig af.

Lees verder na de advertentie

Die merkwaardige rust werd eind vorige week verstoord door de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Volgens die organisatie moet het mogelijk zijn een lijst op te stellen van beroepen die fysiek dermate belastend zijn dat een lagere pensioenleeftijd is gerechtvaardigd. Daarmee zouden de werkgevers tegemoetkomen aan een van de belangrijkere wensen van de vakbeweging om alsnog akkoord te gaan met hervormingen.

Natuurlijk is een lijst van zware beroepen op te stellen. Geen enkel probleem. Aan het voorstel van de werkgevers zitten echter grote, zo niet doorslaggevende bezwaren.

Het is ergerlijk dat werkgevers denken mooi weer te kunnen spelen op kosten van de overheid

Dat een stratenmaker of een betonvlechter een fysiek zeer belastend beroep heeft, zal niemand betwijfelen. Maar geldt dat dan wellicht ook voor, pak ’m beet, de leraar? Fysiek wordt hij wellicht minder belast, maar hoe fit is hij geestelijk na veertig jaar lesgeven, orde houden en grote werkdruk? De vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden en illustreert de onmogelijke taak waar de wetgever voor wordt gesteld als moet worden uitgemaakt wat zwaar is en wat niet.

Het is daarnaast bovendien ergerlijk dat werkgevers denken mooi weer te kunnen spelen op kosten van de overheid. Zoals in het hele vraagstuk van ouder worden en oudedagsvoorziening, leunen de werkgevers achterover en leggen ze de rekening bij de overheid. Als zij belasting van mensen met een zwaar beroep echt problematisch vinden, zouden werkgevers er zelf meer aan kunnen doen. Via financiering van vervroegde uittreding tot betere loopbaanbegeleiding.

Een vroeger pensioen voor mensen met een zwaar beroep is hooguit een onderdeeltje van een akkoord over oudedagsvoorzieningen, het kan kan niet het centrale element zijn.

Van belang op dit moment is dat partijen weer zo snel als mogelijk echt met elkaar praten. Daarbij zou het winst zijn als dergelijke proefballonnetjes achterwege blijven.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Meer commentaren leest u op trouw.nl/commentaar.

Lees ook:

Vijf kanttekeningen bij het persoonlijk pensioen

Inderdaad is er onduidelijkheid over het persoonlijk pensioen, maar ook zijn er nuances aan te brengen bij de informatie erover, schrijft Hans Breuker, lezer te Leeuwarden. 

Deel dit artikel

Het is ergerlijk dat werkgevers denken mooi weer te kunnen spelen op kosten van de overheid