Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Europa kan beter een eigen koers varen met Iran

Opinie

Redactie

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif na een meeting over de Iran deal in Brussel. © EPA
Commentaar

De Europese landen die in 2015 hun handtekening zetten onder het Joint Comprehensive Plan of Action, oftewel het nucleaire akkoord met Iran, proberen momenteel hun diplomatieke relatie met Iran in zo rustig mogelijk vaarwater te houden, nadat de Amerikaanse president Trump die relatie op scherp zette. 

Op een EU-top in Sofia buigen de Europese regeringsleiders zich over de vraag hoe ze het oude nucleaire akkoord overeind kunnen houden nu de Verenigde Staten zich daaruit hebben teruggetrokken.

Lees verder na de advertentie

Trump volgde de 'bewijzen' van de Israëlische premier Netanyahu, die meende te kunnen aantonen dat Iran zich niet houdt aan de afspraak het nucleaire programma stop te zetten. Een bewering die wordt tegengesproken door de inspecteurs van het Internationaal Atoomenergie Agentschap. Maar de Amerikaanse president had nu eenmaal ook een verkiezingsbelofte in te lossen. En Trump zegt bovendien een 'betere deal' met Iran te wensen omdat dat land bezig blijft met het ontwikkelen van ballistische raketten en bovendien een kwalijke rol speelt in de regio, door steun aan terroristen en aan president Assad van Syrië.

Europa hoeft niet achter onverstandige ver­kie­zings­be­lof­ten van president Trump aan te lopen

Nieuwe conflicten

Wat die laatste twee kritiekpunten betreft zijn de Europese partners het met Trump eens. Zoals minister Blok van buitenlandse zaken deze week in de Tweede Kamer duidelijk maakte moet Europa, net als de VS, aan Iran duidelijk blijven maken hoe zwaar de ontwikkeling van nieuwe Iraanse raketten en de bemoeienis van Iran met diverse conflicten in het Midden-Oosten hier op de maag ligt.

Minister Blok waarschuwde dat het raketprogramma van Irak directe invloed kan hebben op de veiligheid in Europa, net zoals dat het geval is wanneer Iran doorgaat met het destabiliseren van het Midden-Oosten.

Dat vergt lastige gesprekken met Teheran, maar die zijn alleen mogelijk wanneer de diplomatie z'n werk kan doen.

Het opnieuw invoeren van economische sancties tegen Iran, zoals de Verenigde Staten van plan zijn, betekent per saldo het einde van dat broodnodige overleg. Alleen al om die reden is het verstandig de nucleaire deal zo goed en zo kwaad overeind te houden, zelfs zonder de Amerikanen.

Europa hoeft niet achter onverstandige verkiezingsbeloften van president Trump aan te lopen, maar kan beter een eigen lijn kiezen: kritiek op Iran uitspreken en tegelijk gemaakte afspraken nakomen. De Nederlandse regering staat daar achter en dat is verstandig.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees hier meer commentaren.

Lees ook: De EU en Iran zijn voor even ‘vrienden’ om de handel te redden

Europese regeringsleiders zoeken naar manieren om de nucleaire deal met Iran overeind te houden, ondanks sancties van VS.

Deel dit artikel

Europa hoeft niet achter onverstandige ver­kie­zings­be­lof­ten van president Trump aan te lopen