Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Vrouwen, ga in het moskeebestuur

Home

Saïd Bouharrou

De meeste moskeebesturen verjongen, maar mannen vervangen vooral mannen. © ANP
Opinie

Als moskeeën maatschappelijk relevant willen blijven in de samenleving van nu, moeten er meer vrouwen in het moskeebestuur, betoogt Saïd Bouharrou, vicevoorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland. 

Marokkaans-Nederlandse moskeebesturen zijn aan het verjongen. De oudere generatie moskeebestuurders treedt in toenemende mate terug. Dat is een gezonde en logische ontwikkeling, maar het effect is vooral de verjonging van louter mannelijke moskeebesturen.

Lees verder na de advertentie

Ik maak mij zorgen over het percentage vrouwelijke leden dat toetreedt tot moskeebesturen. Of beter gezegd: niet toetreedt. Marokkaans-Nederlandse moskeebesturen laten nog steeds vrijwel geen vrouwen toe tot het bestuur, hoe competent ook. Terwijl vrouwen juist in de huidige maatschappelijke context een belangrijke rol spelen.

Bij het tegengaan van radicalisering worden steeds vaker de inspanningen van moskeebesturen gevraagd

Moskeeën zijn al lang niet meer louter een gebedshuis. Het zijn instituten waarvan het gebedshuis onderdeel uitmaakt. Steeds meer wordt verwacht dat zij betrokken worden bij belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

Bij de opvoeding en het tegengaan van radicalisering worden steeds vaker de inspanningen van moskeebesturen gevraagd. Maar van opvoeding en het bijbrengen van normen en waarden komt weinig terecht als vrijwel geen vrouwen zitting hebben in moskeebesturen, die vanuit hun perspectief een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Tekst loopt door onder afbeelding. 

© BELGA

Zingeving

We vergeten weleens dat het binnen de islam gaat over zingeving. Het zou goed zijn als vrouwen die zich bekeren in gesprek kunnen gaan met vrouwelijke bestuursleden over de werking en de leer van de islam. Niet zelden benaderen zij mannelijke bestuursleden, maar doorgaans alleen voor formele zaken. Het zou goed zijn als vrouwen die kampen met prangende vragen over zingeving, relaties, werk, onderwijs en andere onderwerpen zonder drempel vrouwelijke bestuursleden kunnen aanspreken.

Nu benaderen moslima's de imam, altijd een man, en vaak ook nog eens indirect door tussenkomst van hun echtgenoot of een familielid. Moslima's moeten zich in alle discretie en vertrouwen kunnen wenden tot een vrouwelijk bestuurslid dat goed overweg kan met hun verzoeken en vragen.

Moslima's moeten zich in alle discretie en vertrouwen kunnen wenden tot een vrouwelijk bestuurslid

Door de toename van het aantal vrouwen binnen de moskeebesturen en door de belangrijke rol van de vrouw binnen onze samenleving te agenderen tijdens bestuursvergaderingen, zal de emancipatie van de vrouw bevorderd worden. Ook zal de invloed van extremisme of van extreem-conservatisme uit het buitenland afnemen, want doorgaans tasten deze de rol en positie van de vrouw aan. Ten aanzien daarvan is er nu vrijwel geen tegenspraak of tegenwicht door vrouwelijke moskeebestuurders.

Tekst loopt door onder afbeelding. 

© Merlin Daleman

Extreme ideologieën

In toenemende mate zien buitenlandse organisaties kans en ruimte om met extreme ideologieën te infiltreren in moskeeën. Dat geldt ook voor sommige Nederlandse stichtingen die hun extreme opvattingen graag binnen de moskeeën willen verspreiden. Een vrouwelijk bestuurslid dat mede het beleid van het bestuur bepaalt, zal een groter obstakel vormen voor verspreiding van een dergelijk extreme en eenzijdige opvatting.

Ma­rok­kaans-Ne­der­land­se mos­kee­be­stu­ren, vooral de jongere, moeten vrouwen toelaten binnen hun gelederen

Te vaak gaat de interpretatieleer uit van een mannenperspectief. Islam en subjectieve mannelijke opvattingen worden dan wel eens met elkaar verward.

Marokkaans-Nederlandse moskeebesturen, vooral de jongere, moeten vrouwen toelaten binnen hun gelederen. Ik roep vrouwen op dit kenbaar te maken aan hun moskeebesturen tijdens algemene ledenvergaderingen. Praat erover met uw echtgenoot en breng het onderwerp goed onder zijn aandacht als hij regelmatig een moskee bezoekt en daar lid van is.

Geef als moskeebestuur vrouwen de ruimte om toe te treden als bestuurslid en laat als vrouwencommissie vooral weten dat daar behoefte aan is en zelfs noodzaak toe bestaat. De tijd doet de rest.

Lees ook: Islamitisch vrijdaggebed voor het eerst geleid door een vrouw


Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden

Deel dit artikel

Bij het tegengaan van radicalisering worden steeds vaker de inspanningen van moskeebesturen gevraagd

Moslima's moeten zich in alle discretie en vertrouwen kunnen wenden tot een vrouwelijk bestuurslid

Ma­rok­kaans-Ne­der­land­se mos­kee­be­stu­ren, vooral de jongere, moeten vrouwen toelaten binnen hun gelederen