Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Voor onze energietransitie zal een Europese oplossing gezocht moeten worden

Opinie

Niek de Jager

De Hemwegcentrale: kolengestookte energiecentrale. © Hollandse Hoogte / Co de Kruijf
Opinie

Voor de energietransitie wordt er altijd op gewezen dat slechts ruim 6 procent van de totale energiebehoefte van Nederland groen is opgewekt. Met name in vergelijking met Duitsland met zijn 12,6 procent slaan we een slecht figuur, vindt lezer Niek de Jager.

Nederland is echter van nature door zijn ligging in de delta van drie grote rivieren de vanzelfsprekende plek voor havengebonden industrieën voor de verwerking en doorvoer van grootschalige bulkgoederen, zoals de (petro)chemische industrie. In Nederland neemt de industrie 59 procent van de totale energieconsumptie voor haar rekening. In industrieland Duitsland is dit slechts 29 procent. Door de specifieke functie als doorvoerland wordt een onevenredig aandeel van de energie in Nederland door de industrie gebruikt. Een groot deel zouden we eigenlijk moeten toerekenen aan andere landen.

Lees verder na de advertentie
Kli­maat­be­to­gers kunnen beter in Brussel de straat op gaan

De twee belangrijkste energieverbruikers in Europa zijn de huishoudens en het transport. De groene energie dekt in Nederland van deze twee belangrijke verbruikersgroepen 22 procent en dat is vergelijkbaar met de situatie bij koploper Duitsland (22,8 procent ).

Bevolkingsexplosie

Nederland verdient vooral veel geld aan de uitvoer van brandstoffen, chemische producten, machines en vervoermiddelen en daarna aan de landbouw. Na de VS is ons land de grootste landbouwexporteur ter wereld.

Het is een aantrekkelijke gedachte om onze industrie en landbouw met energie uit zon en wind te laten draaien. Dan moet wel het aantal zonnepanelen en windmolens meer dan vertienvoudigen. Dit lijkt geen reële mogelijkheid, misschien alleen al omdat de opbrengst per windmolen flink achteruitgaat bij zo veel molens zo dicht bij elkaar. Kernenergie is een optie, maar veel kerncentrales in een zo dichtbevolkt land lijkt evenmin verstandig.

Wij kunnen ook voor het goede doel onze industrie en landbouw opgeven en daarmee onze welvaart, dan moet de rest van de wereld het wel zonder onze industrieproducten, groente en fruit doen. Maar dat de rest van de wereld deze producten niet meer zou gaan gebruiken lijkt niet aannemelijk, zeker gezien de verwachte bevolkingsexplosie in Afrika, en het gewenste welvaartsniveau.

Door onze ligging levert onze specifieke functie voor Europa groot voordeel op, om dit te behouden zal er voor onze energietransitie een Europese oplossing gezocht moeten worden. Klimaatbetogers kunnen daarom beter in Brussel de straat op gaan.

Lees ook:

Er is geen tijd meer voor uitstel, begin gewoon met die energietransitie

Laten we stoppen met polderen en accepteren dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken, stelt Margit Deimel, directeur grootschalig zon bij Vattenfall.

De Duitse bruinkoolregio wacht de energietransitie af tussen hoop en vrees

Duitsland wil helemaal stoppen met kolenenergie, en wel sneller dan gepland. In het bruinkolengebied nabij Keulen leidt dat tot hoop en vrees. De een vat moed: misschien wordt zijn dorp nu niet gesloopt. De ander vreest voor zijn baan en voor de toekomst van de Duitse industrie.

Deel dit artikel

Kli­maat­be­to­gers kunnen beter in Brussel de straat op gaan