Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Verplicht mediation bij echtscheiding met kinderen

Opinie

Emma Kostense

© Getty Images
Opinie

Advocaat Emma Kostense pleit voor het wettelijk verplicht maken van mediation bij echtscheidingen waarbij kinderen betrokken zijn. Volgens haar zou dat voor alle betrokkenen echte winst opleveren.

Voormalig ChristenUnie-voorman André Rouvoet, nu voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, gaat voor het kabinet op zoek naar manieren om 'geruzie bij scheiding te voorkomen', zo meldt Trouw (14 september). 

Lees verder na de advertentie

Zoals Rouvoet het stelt: in de rechtszaal worden ouders in de bokshouding geduwd en dat escaleert vaak. Dat moet anders, zo vindt de oud-politicus. Want vaak worden kinderen de dupe.

In het kader van vechtscheidingen refereert Rouvoet graag aan de beroemde film 'Kramer vs. Kramer', waarin een akelige vechtscheiding grote gevolgen heeft voor het zoontje van het betreffende echtpaar. De verwijzing naar de genoemde film komt wat gedateerd over. Want, hoe treffend en relevant ook: de film stamt uit 1979. Er is sinds die tijd ook in de Verenigde Staten gelukkig het een en ander veranderd. Het principe van 'hard tegen hard' in het procesrecht is weliswaar niet helemaal verdwenen, maar op onderdelen wel degelijk minder aanwezig. Ook in de VS worden vele echtscheidingen buiten de rechtszaal opgelost.

Relevanter is echter dat ons materiële en formele recht - kort gezegd regels en hoe die worden gehandhaafd - sterk afwijken van het Amerikaanse. Dat maakt de verwijzing naar een Hollywood-drama niet alleen wat ongefundeerd, maar ook irrelevant.

Vechtscheidingen en kindtrauma's tegengaan 

In beginsel is het primaire doel van Rouvoets opdracht natuurlijk uiterst belangrijk, namelijk: doe concrete voorstellen om vechtscheidingen en daaruit volgende kindtrauma's tegen te gaan. Toch passen hier wel een aantal belangrijke nuances.

De tijden zijn veranderd sinds 'Kramer vs. Kramer': bij een over­leg­schei­ding staat respect centraal

In ons land worden in juridische en zorgkringen al geruime tijd alle zeilen bijgezet om (de nare gevolgen van) vechtscheidingen te voorkomen. Zo is er inmiddels een groot aantal hulpverleners gespecialiseerd in de zogeheten overlegscheiding of 'collaborative divorce'. In deze variant op mediation wordt op een positieve, constructieve manier gescheiden, waarbij wederzijds respect - bij partners, maar ook bij betrokken hulpverleners en advocaten, centraal staat.

Daarnaast zijn er gespecialiseerde kindercoaches, -therapeuten en -psychologen en diverse professionele organisaties die erop gericht zijn kinderen te beschermen tegen vechtscheidingen. De Vereniging van Familierechtadvocaten (vFAS) heeft gedragsregels voor haar leden opgesteld om vechtscheidingen te voorkomen.

Inzicht in verantwoordelijkheid 

Ook rechters zijn inmiddels veel beter getraind om ouders inzicht te geven in hun verantwoordelijkheid in geval van scheiding. Zeker op dat punt zijn de tijden sinds Kramer vs. Kramer zonder meer veranderd. Als Rouvoets werk erin resulteert dat kinderen in de toekomst beter beschermd zijn tegen de soms desastreuse - emotionele, psychische en materiële - gevolgen van een vechtscheiding, dan is dat natuurlijk zeer waardevol.

Volgens zeer recente cijfers van de Rijksoverheid krijgen in ons land jaarlijks zo'n 35.000 kinderen te maken met de echtscheiding van hun ouders. Naar schatting verloopt dat in 10 tot 15 procent van de gevallen zo problematisch dat er gesproken kan worden van een vechtscheiding.

Realiteit als vertrekpunt 

Om Rouvoets kans op succes te optimaliseren doet hij er echter wel goed aan om de realiteit als vertrekpunt te nemen. Zo zijn er tegenwoordig niet alleen veel minder taboes dan Rouvoet c.s. lijken te denken, maar er ís al heel veel werk verricht. Laat Rouvoet zijn grote ervaring, netwerk en achterban dan ook vooral inzetten om iets toe te voegen: het voeren van een actieve lobby voor het wettelijk verplicht maken van mediation in een echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn. Dat zou voor alle betrokkenen echte winst opleveren.

Emma Kostense is partner bij Van Hilten Advocaten & Mediators


Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden

Deel dit artikel

De tijden zijn veranderd sinds 'Kramer vs. Kramer': bij een over­leg­schei­ding staat respect centraal