Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Van homeopathische verdunning naar seksuele verdunning

Opinie

Abdelkader Benali

© Maartje Geels
Column

Zo snel kan het gaan bij nieuw rechts. Het Forum voor Democratie roept nu al poep en pies.

Sprak de leider van het Forum voor Democratie Thierry Baudet zich expliciet uit tegen enige vrijages tussen blanken en getinten - want dat zou het Nederlanderschap bedreigen - zijn deftige adjudant Hiddema pleitte op de radio juist voor een hartstochtelijke vermenging der etniciteiten om zo een op handen zijnde clash of civilisations te vermijden. Wat betreft demografie en samenleving lijken ze niet op een lijn te zitten, nochtans zijn ze het hechte tweemanschap van FvD.

Lees verder na de advertentie

Ik kan niet geloven dat ik dit opschrijf. Afgelopen lente las ik de uitstekende Hitler-biografie van Ian Kershaw, de rillingen liepen me over de rug bij het lezen van het enthousiasme van de nazileider voor volksveredeling. Pseudowetenschap om genocide jegens anderen te rechtvaardigen. Eugenetica is de naam van deze denkrichting, het klinkt deftig maar deftig is het niet. Van de rassen zou het Kaukasische veruit superieur zijn, op grond van zijn excellente genen was het noodzakelijk om van vreemde smetten vrij te blijven. En men moest vooral dicht tegen elkaar aan kruipen. In bed wisselden de besten en de mooisten lichaamssappen uit om zo het witte ras veilig te stellen.

Uit deze uitspraken wordt duidelijk dat hun obsessie met etniciteit en nationaliteit aan het hysterische grenst

Tot zover het ideologische kompas waar Thierry Baudet op vaart. Achteraf excuseerde hij zich, maar hij had het toch lekker maar gezegd. Een keer trad ik samen met hem op in een forumgesprek. Hij was niet gekomen om echt te dialogiseren. Arrogante monologen erop gericht om ons monddood te krijgen. Ongekend. Survival of the arrogant. Na afloop deed hij alsof dit de normale gang van zaken zou zijn. Moeilijk mannetje.

Integratie tussen de lakens

Dan die andere meneer in pak. Een wandelende persiflage op Pim Fortuyn, als je dat haar even wegdenkt. Ik luisterde zijn vrouwonvriendelijke pleidooi voor multiculturele gezinsuitbreiding terug. Voor hem ligt de sleutel tot integratie tussen de lakens. Ik moest denken aan verhalen van gereformeerden en katholieken die, eenmaal met elkaar getrouwd, werden uitgestoten. Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen. Niet voor Hiddema.

"Als al die Marokkanen zich gingen vermengen met Hollandse vrouwtjes, is er verder niks aan de hand." Of die 'vrouwtjes' daar zelf nog iets over te zeggen hebben, bleef achterwege.

Als clowns beschouw ik ze niet, ze zijn democratisch gekozen, hebben een podium en hun aanhang groeit

Uit deze uitspraken wordt duidelijk dat hun obsessie met etniciteit en nationaliteit aan het hysterische grenst. Het zal dan ook niet mogelijk zijn om met hen een rationaal debat te voeren over migratie of integratie. Nieuw rechts maakt zichzelf belachelijk. Dat ze met zoveel lef in het openbaar poep en pies durven te roepen, maakt ze ongekend populair bij hun van ressentiment overkokende achterban. Ik krijg ze achter me aan wanneer ik op Twitter aan hun heilige huisjes kom. Een racistische brij.

Er zit nog een bedenkelijk aspect aan hun gestoorde verhouding met onze wereld. Spreken zij over de keuzes die mensen maken - of het nu vermenging of verdunning betreft - dan laten zij de vrije wil buiten beschouwing. Procreatie is niet een kwestie van met elkaar naar bed gaan, er gaat iets aan vooraf. Kennismaken, leren kennen, verliefdheid en aan elkaar committeren. Het pad der liefde dus. Dat is een intens persoonlijke zaak, voor Nederlanders en niet-Nederlanders. Dat ze in hun bravoure menen dit buiten beschouwing te kunnen laten, laat voor mij zien hoe krankzinnig hun wereldbeeld is. Maar als clowns beschouw ik ze niet, ze zijn democratisch gekozen, hebben een podium en hun aanhang groeit.

Lees ook: 

Kamerlid Hiddema pleit voor 'rassenvermenging’ via het bed
Waarom Thierry Baudet volle zalen blijft trekken

Lees de andere colums van Abdelkader Benali

Deel dit artikel

Uit deze uitspraken wordt duidelijk dat hun obsessie met etniciteit en nationaliteit aan het hysterische grenst

Als clowns beschouw ik ze niet, ze zijn democratisch gekozen, hebben een podium en hun aanhang groeit