Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Ter wille van de vrede in de partij, stelt het CDA de samenwerking in het kabinet op de proef

Opinie

Redactie Trouw

Madeleine van Toorenburg, Tweede Kamerlid van het CDA. © ANP
Commentaar

Vooropgesteld: elke verandering van standpunt ten goede dient met enthousiasme te worden begroet. Dat het CDA tot de conclusie is gekomen dat het huidige beleid rond kinderasiel volstrekt is vastgelopen, is een goede zaak. 

Met coalitiepartners ChristenUnie en D66 en een aantal oppositiepartijen ontstaat nu een meerderheid in de Tweede Kamer die het al tijden slepende probleem wil aanpakken in plaats van maar door te modderen met alle menselijke tragiek die daarbij komt.

Lees verder na de advertentie
Het aantal voorbeelden dat erop wijst dat dit kabinet-Rutte vecht voor zijn voortbestaan, neemt toe

Daar laat onverlet dat de draai van het CDA van dit weekeinde een aantal belangrijke vragen oproept. Het CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg wijst ter verklaring van het gewijzigde standpunt naar het onlangs verschenen rapport van een aantal hoogleraren. Zij concludeerden in dat rapport dat uitzetting van inmiddels in Nederland gewortelde kinderen slecht is voor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Niet erg geloofwaardig

Die conclusie lag en ligt voor de hand. Het was ook altijd het belangrijkste argument van sympathisanten van asielkinderen om voor een verblijfstatus te pleiten. Het gaat te ver om te zeggen dat de hoogleraren met hun rapport een open deur intrapten, maar dat het CDA het nu als een belangrijk argument hanteert, is niet erg geloofwaardig. 

De christen-democraten stemden, ondanks het al voorhanden zijn van deze kennis, in met een regeerakkoord over de uitzetting van kinderen en de gezinnen waar zij deel van uitmaken, als zij in het verleden niet meewerkten aan de asielprocedure. Daarvan wil de partij nu afwijken. Terecht, hoe weinig overtuigend de argumentatie voor die wijziging ook is.

Uiteraard kan een regeringspartij pleiten voor aanpassing van een regeerakkoord als de omstandigheden daartoe oproepen. Nu kan de indruk echter niet worden weggenomen dat de fractie is gaan bewegen om elkaar bestrijdende vleugels binnen de partij weer op één lijn te krijgen, of er nu afspraken zijn in een regeerakkoord of niet. Ter wille van de vrede in de partij wordt met ­andere woorden de samenwerking in een kabinet zwaar op de proef gesteld.

Geen inhoudelijke basis

Het aantal voorbeelden dat erop wijst dat het derde kabinet-Rutte vecht voor zijn voortbestaan, neemt toe. Hier wreekt zich het feit dat vier partijen niet op goede inhoudelijke gronden tot samenwerking besloten, maar omdat er nu eenmaal geen enkel alternatief voor deze constellatie voorhanden was.

In die omstandigheid is vooralsnog geen verandering gekomen. Er is niet onmiddellijk een alternatief voor het derde kabinet-Rutte. Het zou een goede zaak zijn als VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat voor ogen houden bij de onvermijdelijke gesprekken over aanpassing van het regeerakkoord. 

In het Commentaar leest u de mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Lees ook:

Hoe de kerken de druk op het CDA opvoerden om zich voor een ruimer kinderpardon uit te spreken

Nee, zeiden ze zaterdag in de Bethelkapel, dat het CDA nu pleit voor een ruimer kinderpardon komt echt niet alleen door de kerkdienst-zonder-eind die al bijna drie maanden duurt. Maar dat kerkasiel heeft het vuur onder het kinderpardondebat wel opgestookt. En het toonde aan dat een ruimer kinderpardon in de kerken een groot draagvlak kent.

De VVD piekert er niet over kinderuitzettingen op te schorten, want regeerakkoord is regeerakkoord

De uitzettingen van gezinnen met ‘gewortelde’ kinderen gaan gewoon door. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff voelt niks voor de uitzetstop, die coalitiegenoten ChristenUnie en D66 bepleiten.

Deel dit artikel

Het aantal voorbeelden dat erop wijst dat dit kabinet-Rutte vecht voor zijn voortbestaan, neemt toe