Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Sta moeilijk lerende jongeren toe om te werken

Home

Dick Hollander

Leerling op het Deltion College in Zwolle. © ANP

Waarom moeten moeilijk lerende jongeren onder de leerplicht lijden, vraagt Dick Hollander, docent voorgezet onderwijs met ervaring in het bedrijfsleven, zich af.

De terugloop van het aantal vmbo'ers moet een bron van zorg zijn. Het CBS verwacht een daling van 20 procent over vijftien jaar. Enerzijds is dit een gevolg van de geboortekrimp. Anderzijds proberen de meeste ouders, als de huidige trend zich voortzet, hun kinderen zo veel mogelijk op havo of vwo te krijgen. Eenmaal geplaatst blijkt een aantal het toch niet te redden. Teleurstelling, chagrijn en ontmoediging zijn nog los van de budgettaire schade het gevolg.

Lees verder na de advertentie
On­der­ge­waar­deer­de of ge­drags­moei­lij­ke talenten pakten op latere leeftijd alsnog hun kans om door te leren

Maatschappelijk gezien is de schade niet minder. Onze samenleving houdt immers behoefte aan vakmensen in brede zin: van loodgieters tot verplegers. Of willen we dit soort beroepen in de toekomst louter uitbesteden aan buitenlanders?

Dagelijkse weerzin

Ik vraag aandacht voor de leerlingen op het vmbo met de grootste leerproblemen. Het gaat om jongeren die de zogenoemde 'basisberoepsgerichte leerweg' doen. Velen van hen hebben het stempel ADHD of autisme. Al dan niet dyslectisch hebben zij veel moeite met talen en dus met de andere algemeen vormende vakken. Hun voor leerkrachten ernstige gedragsproblemen zijn vooral te verklaren door het ondermaatse leervermogen in de genoemde vakken. Het gaat om jongeren met een IQ van negentig. Logisch dat deze weerstand van jongeren leidt tot een dagelijkse weerzin van hun leraren.

Het zou goed zijn deze jongeren vanaf hun veertiende een alternatief te bieden

Ooit heeft de Mammoetwet bepaald dat jongeren gelijke kansen krijgen. Dit kwam tot uiting in een gemeenschappelijke brugklas en zo mogelijk een ongedeelde onderbouw. De harde praktijk heeft aan de illusies van gelijke kansen een eind gemaakt. Selectie aan de poort is nu regel. In dit verband doet het vreemd aan dat de VO-Raad er nog steeds voor pleit om de selectie tot vijftienjarige leeftijd uit te stellen.

Soms verlang ik terug naar de oude ambachts- en huishoudschool. Daar leerden de leerlingen in de schoolpraktijk een vak waarmee ze verder konden. Ondergewaardeerde of gedragsmoeilijke talenten pakten op latere leeftijd alsnog hun kans om door te leren. Waarom moeten moeilijk lerende jongeren en hun docenten onder de leerplicht lijden? Alleen om de kansarmen van de straat te houden?

Het echte probleem is het scheppen van voldoende leer­werk­plaat­sen

Geen vrijheid, blijheid

Het zou goed zijn deze jongeren vanaf hun veertiende een alternatief te bieden. En wel in de vorm van een leerwerkplicht. Dit kan door inschakeling van het bedrijfsleven in de ruimste zin van het woord, maar ook van zorginstellingen, openbare diensten en sportclubs. Jongeren krijgen de verplichting vier dagen zo'n zes uur per dag 'lerend' te werken. De vijfde dag wordt besteed aan school waar de voortgang van het werk wordt besproken. Geen vrijheid, blijheid dus.

Het echte probleem is het scheppen van voldoende leerwerkplaatsen. Anders dan bij het scheppen van stageplaatsen voor mbo'ers, zal de nadruk hier moeten liggen op de disciplinering en socialisering. Vanzelfsprekend moeten bedrijven en instellingen vanwege de begeleidingskosten hiervoor ruimschoots worden gecompenseerd.

De jongeren, al of niet laatbloeiers, houden bovendien levenslang het recht op gratis (bij)scholing van vier volle jaren. Dit alternatief - laat dat duidelijk zijn - is waarschijnlijk niet goedkoper dan de huidige vorm van financiering. Wel biedt dit de school-kansarmen een zinvol perspectief en de leerkrachten de kans met meer plezier hun werk te doen.

Wat te doen met de met ontslag bedreigde docenten? Een deel van hen kan voor het begeleidende werk worden ingezet. Het andere deel kan naar het basisonderwijs dat schreeuwt om nieuwe leerkrachten. Maar dan wel met behoud van het huidige salaris. Dit alles in de hoop dat de wetgever met een frisse blik naar deze suggestie kijkt.


Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden

Deel dit artikel

On­der­ge­waar­deer­de of ge­drags­moei­lij­ke talenten pakten op latere leeftijd alsnog hun kans om door te leren

Het zou goed zijn deze jongeren vanaf hun veertiende een alternatief te bieden

Het echte probleem is het scheppen van voldoende leer­werk­plaat­sen