Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

PvdA zwabbert in de zaak-Moorlag

Opinie

Trouw

PvdA'ers William Moorlag en Gijs van Dijk op de laatste dag voor het kerstreces in de Tweede Kamer. © ANP
Commentaar

De kwestie-Moorlag is een ingewikkelde zaak, waarin desondanks een aantal feiten onweerlegbaar vaststaat. 

Het PvdA-Kamerlid William Moorlag was, voor hij in de PvdA-fractie Jeroen Dijsselbloem opvolgde, directeur van Alsescon, de koepel van meerdere sociale werkplaatsen in Assen. Die organisatie maakte volgens de rechter ten onrechte gebruik van een uitzendconstructie om werknemers bij sociale werkplaatsen te plaatsen, waardoor zij allerlei voorzieningen van werknemers in een ‘normale’ arbeidsrelatie misliepen.

Lees verder na de advertentie

Moorlag was niet de initiator van de constructie. Die bestond al voor hij in 2015 de leiding bij Alescon overnam. Feit is bovendien dat niet alleen Alescon, maar ook andere organisaties zochten naar mogelijkheden de loonkosten van sociale werkplaatsen te drukken. Door het bezuinigingsbeleid van opeenvolgende kabinetten, en van de huidige politiek leider van de PvdA Lodewijk Asscher als minister van sociale zaken in het vorige kabinet, werd het voor veel sociale werkplaatsen een pijnlijke keuze: of een goede beloning en minder plekken voor aangepast en beschut werk, dan wel zoeken naar goedkopere oplossingen om meer mensen aan het werk te houden.

Het partijkader wil de partij een zuiverder so­ci­aal-de­mo­cra­tisch blazoen bezorgen

Feit is dat de rechter de door Alescon gekozen route onrechtmatig vindt en dat Moorlag daar, ondanks waarschuwingen van de FNV, niets aan deed.

De vraag of dat moet betekenen dat Moorlag dient op te stappen als Kamerlid, is veel minder eenduidig te beantwoorden. Aan de ene kant vertegenwoordigt hij een partij die zegt schijnconstructies en onderbetaling van werknemers te willen bestrijden. Aan de andere kant trachtten Moorlag en zijn voorganger de negatieve gevolgen van het beleid van een partijgenoot zoveel mogelijk te verzachten. De roep van sommigen in de PvdA om aftreden, is vooral de roep van mensen die niet geconfronteerd worden met de praktische gevolgen van beleid en met een zuiver geweten door het leven willen stappen, ongeacht de gevolgen.

Een hard oordeel is moeilijk te geven, maar dat geldt niet voor de wijze waarop de PvdA sinds de dagen voor Kerst met de affaire is omgegaan. Aanvankelijk kreeg Moorlag de steun van de PvdA-fractie in de Kamer. Asscher moest echter op zijn schreden terugkeren toen bleek dat het partijkader, onder leiding van de nieuwe partijvoorzitter Nelleke Vedelaar, de partij een zuiverder sociaal-democratisch blazoen wil bezorgen.

Zo kan een partij niet met zijn vertegenwoordigers omgaan. Het gezwabber en gedraai van de afgelopen weken zou in het oordeel van de partijcommissie, die de zaak onderzoekt en deze week naar verwachting met haar bevindingen komt, zwaar moeten meewegen. 

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Lees ook: Waarom zaak-Moorlag uit de hand liep: PvdA-top was doof voor alarmbellen

Lees meer commentaren op trouw.nl/commentaar

Deel dit artikel

Het partijkader wil de partij een zuiverder so­ci­aal-de­mo­cra­tisch blazoen bezorgen