Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Overheid, betaal dat vaderverlof

Opinie

Lotte Schipper en Klaas Valkering

Een vader gaat met zijn baby naar een speciale bioscoopvoorstelling. © ANP
OPINIE

Veel werknemers en werkgevers kunnen zich het vaderverlof straks niet permitteren, stellen CDJA'ers Lotte Schippers en Klaas Valkering.

Met veel trots maakte minister Koolmees bekend dat het vaderschapsverlof wordt uitgebreid. Eerst volgend jaar naar vijf dagen en daarna in 2020 naar zes weken. In politiek Den Haag werd de nieuwe regeling al snel een grote stap voor vaders en gezinnen genoemd. Wij betwijfelen dit. De kabinetsplannen schieten tekort en zullen flink moeten worden aangepast om echt alle vaders kans te bieden op een vaderschapsverlof. Wij roepen het kabinet op vaders te voorzien van zes weken écht betaald verlof.

Lees verder na de advertentie

Want waar ons land vaak vooroploopt in gelijkheid tussen mannen en vrouwen, begon het hierin, met twee schamele dagen vaderschapsverlof, flink achterop te raken. Hoe kan je pal voor de emancipatie van de vrouw staan en tegelijkertijd alle verantwoordelijkheid voor de zorg van het pasgeboren kind bij de vrouw leggen en zo haar positie op de arbeidsmarkt bemoeilijken?

Jonge ouders zijn niet de enigen die zich het nieuwe verlof niet kunnen veroorloven

Vooral voor jonge Nederlanders is de tijd rond het krijgen van een kind niet alleen een mooie, maar ook een dure tijd. Als starters op zowel de woning- als de arbeidsmarkt zijn de vaste lasten hoog en de inkomsten vaak laag. Tel daarbij op dat de kraamzorg niet meer volledig wordt vergoed uit het basispakket en je een dure ziekenhuisbevalling vaak deels zelf moet betalen plus alle andere kosten die bij een baby komen kijken. En juist in deze dure tijd moeten vaders als het aan het kabinet ligt een deel van hun salaris inleveren als ze verlof willen. Ze kunnen namelijk onder de nieuwe regeling wel zes weken opnemen, maar leveren dan bijna een derde van hun salaris in. Welke jonge ouder kan zich dat veroorloven?

Extra kosten voor werkgever

Jonge ouders zijn niet de enigen die zich het nieuwe verlof niet kunnen veroorloven. Denk aan de werkgevers die dit via de werkgeverspremies moeten betalen. Op deze manier wordt het in dienst nemen van werknemers wéér duurder.

En het zijn niet alleen de stijgende werkgeverspremies die voor extra kosten bij de werkgevers zorgen. In veel gevallen moet er voor die zes weken ook worden gezorgd voor een vervanger. Voor de kleine ondernemers is dit niet te betalen.

Daarom moeten ook werkgevers, met name in het midden- en kleinbedrijf, worden ontlast. Zodat straks de kleine werkgever niet uit pure geldnood gedwongen moet af zien van zijn eigen vaderschapsverlof.

In het Nederland van 2018 zou het niet meer dan normaal moeten zijn dat de vader een belangrijke(re) rol speelt bij de opvoeding van en zorg voor het kind, of daarvoor in elk geval de mogelijkheid krijgt. Tevens biedt deze regeling vrouwen de kans te breken met het traditionele rolmodel.

Als het kabinet écht iets wil veranderen neemt ze het voorstel van de So­ci­aal-Eco­no­mi­sche Raad (Ser) over

Maar juist in de groep van de lagere inkomens, lost deze regeling niets op, terwijl de arbeidsparticipatie onder vrouwen in die groep al laag is. Daarmee blijft een groep getalenteerde vrouwen uitgesloten van een arbeidsmarkt waar zij juist zo nodig zijn.

In de huidige opzet is het vaderschapsverlof voor de werknemers dus nog steeds alleen voorbehouden aan hen die het zich kunnen veroorloven, terwijl voor deze groep een wetswijziging niet zo hard nodig was.

Investering

Als het kabinet écht iets wil veranderen neemt ze het voorstel van de Sociaal-Economische Raad (Ser) over. Dan krijgen vaders zes weken verlof, gefinancierd door de overheid. Een investering waar ook de overheid geen spijt van zal krijgen, want meer werkenden in ons land betekent meer premies.

Pas dan maakt het kabinet echt werk van een vaderschapsverlof. Want voor nu lijkt het erop dat de kinderhand van het kabinet in de haast te snel gevuld was.

Lees ook:

De Sociaal-Economische Raad komt met een verrassend advies: jonge vaders moeten niet een paar dagen, maar zes weken betaald verlof krijgen. De sociale partners en minister Koolmees van sociale zaken botsen alleen nog over de cruciale vraag: wie betaalt dit?

Deel dit artikel

Jonge ouders zijn niet de enigen die zich het nieuwe verlof niet kunnen veroorloven

Als het kabinet écht iets wil veranderen neemt ze het voorstel van de So­ci­aal-Eco­no­mi­sche Raad (Ser) over