Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Ook rond al opgebouwd pensioen zijn geen harde garanties te geven

Opinie

Commentaar

De uitwerking van het akkoord over pensioenen en AOW tussen de sociale partners en het kabinet laat inmiddels te lang op zich wachten. Nu lijken juridische voetangels en klemmen weer voor ernstige vertraging te gaan zorgen, terwijl de redenen voor een nieuw beleid rond ouder worden en inkomen niet minder urgent zijn geworden.

De eerste afspraken over een pensioenakkoord tussen werkgevers en  werknemers dateren al weer van  bijna een jaar geleden. Destijds  werd een doorbraak bereikt toen de  vakbeweging akkoord ging met een  verhoging van de AOW-gerechtigde  leeftijd en door de constatering van  sociale partners dat in het pensioencontract meer onzekerheid  dient door te klinken over de te bereiken pensioenuitkering.

Rond dit laatste punt is inmiddels  veel twijfel gerezen. De twee pensioencrises sinds de eeuwwisseling  hebben ons ten overvloede nog  eens geleerd dat, daar waar de pensioenpremie niet de uiteindelijke  uitkering dekt, het resultaat van de  beleggingen van pensioenfondsen   van cruciaal belang is voor de dekking van pensioenaanspraken.

Sinds die twee crises doen pensioenfondsen er ook alles aan de aangesloten werknemers duidelijk te  maken dat het geen automatisme is  dat (zoals vroeger) de uitkering zeventig procent van het laatstverdiende loon zal zijn of (zoals tegenwoordig in vrijwel alle gevallen) zeventig procent van het gemiddeld  verdiende salaris.
De principiële onzekerheid wilden de onderhandelaars in het pensioencontract onderbrengen. Maar  volgens de juridische adviseurs zou  de rechter in ieder geval voor al opgebouwd pensioen daar een stokje  voor kunnen steken.
Kennelijk is de redenering dat al  ingelegde premies toch een vorm  van een garantie op een bepaald minimum aan pensioen zouden opleveren. Hoezeer in het verleden ook  gedacht werd dat in pensioenen garanties zitten, in de kern zijn er  nooit harde garanties geweest.

Voor de toekomst van het Nederlandse stelsel van aanvullende pensioenen is het van cruciaal belang  dat sociale partners en overheid tot  nieuwe afspraken komen over pensioenen en over hoe om te gaan met  de per definitie onzekere hoogte  van het beschikbare kapitaal voor  de uiteindelijke pensioenuitkering.
Het juridisch advies, dat er kennelijk van uitgaat dat er zoiets bestaat  als opgebouwde rechten, verandert  daar niets aan. Het is absoluut noodzakelijk dat de onderhandelaars  daarop een antwoord vinden.

Deel dit artikel