Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Ontkennen genocide is verachtelijk, maar vraagt niet om een aparte wet

Opinie

Hoofdredactie

Commentaar

De geschiedenis is geen levend wezen dat gewond kan raken door de manier waarop mensen met haar omgaan. Maar mensen kunnen wel gewond raken door de manier waarop de geschiedenis tegen hen wordt gebruikt.

Dat is in de kern waar het om gaat bij de vraag of het ontkennen van genocides strafbaar moet worden gesteld: moet in de wet worden vastgelegd hoe de historische feiten zich hebben voltrokken, of moet de wet een ander doel dienen, namelijk de bescherming van burgers tegen discriminatie, laster en haat - in dit geval met de ontkenning van volkerenmoord als instrument?

Het Franse parlement heeft gekozen voor de eerste variant: het strafbaar stellen van de ontkenning van de Armeense genocide door de Turken in 1915. Dat heeft geleid tot een even woedende als krampachtige reactie van Turkije, die vooral aantoont dat dat land nog lang niet in het reine is met het eigen verleden en ook niet voldoet aan de Europese normen op dit gebied.

Maar hoe onvolwassen de Turkse reactie ook is, de route die het Franse parlement is ingeslagen - het verbieden van de ontkenning als zodanig - werkt dit in de hand. Als het historisch onderzoek en het historisch debat door de wet wordt bepaald, gaat wezenlijke vrijheid verloren. In Turkije bleek dat direct: de weinige Turkse intellectuelen die zich inzetten voor erkenning van de genocide, verwijten Frankrijk dat het hen monddood heeft gemaakt. Want als erkenning van de feiten een gebod wordt, vervalt de kracht van de overreding.

Het Franse initiatief zet bovendien een keten van jij-bakken in gang. Omdat niet de bescherming van de burgers centraal staat, maar de juiste lezing van de geschiedenis, ontstaat een twist over elkaars wandaden. Turkije wijst op het Algerijnse bloed aan Franse handen. Was dat dan geen genocide? Wie bepaalt dat? De wet?

Het voorstel van de Nederlandse parlementariër Voordewind (ChristenUnie) om het Franse voorbeeld te volgen, roept hetzelfde bezwaar op: hij wil het ontkennen van álle genocides strafbaar stellen, met alle definitieproblemen vandien. Dat het zogenoemde 'negationisme' een verachtelijke zaak is, met name waar het de Holocaust betreft, staat buiten kijf. Dat het dient om mensen te krenken ook. In het Nederlandse recht is het daarom, onder de noemer discriminatie en haatzaaien, strafbaar. Dat is heel goed. Niet omdat er historische feiten in het geding zijn - die zijn er - maar omdat de wetgever burgers moet beschermen tegen verbale aanranding.Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden


Deel dit artikel

Advertentie