Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Onderwijs 2032 kijkt te weinig vooruit

Home

Joop van der Schee en Rob Adriaens

Goed toekomstgericht onderwijs is gestoeld op de bestaande vakken in combinatie met vakoverstijgend werken à la Geo Future School © ANP

Onderwijs 2032 mist aandacht voor grote uitdagingen als klimaatverandering, gezondheid en migratie. Dat vinden Joop van der Schee en Rob Adriaens van Geo Future School. 

De Tweede Kamer debatteert vandaag verder over hoe het onderwijs er in de nabije toekomst uit moet zien. 'Onderwijs 2032' koerst aan op digitale geletterdheid, persoonsvorming, algemene vaardigheden en burgerschap om jongeren zich te laten voorbereiden op de wereld van morgen. 

Lees verder na de advertentie

Daarnaast zijn de domeinen van ruim 25 jaar geleden van stal gehaald om leerlingen minder vakgericht en meer vakoverstijgend te laten denken. Maar vakoverstijgend leren kan niet zonder vakkennis. Een brug heeft juist degelijke pijlers nodig.

Onderwijs 2032 mist de aandacht voor de grote uitdagingen waar wij voor staan. Zaken als klimaatverandering, het energievraagstuk, het watervraagstuk, het voedselvraagstuk, het gezondheidsvraagstuk, het migratievraagstuk, globalisering en de kwestie van grenzen, veiligheid en identiteit. Dat is waar leerlingen zich op moeten richten met het oog op de toekomst.

De grote sa­men­le­vings­vraag­stuk­ken dichtbij en veraf krijgen dan de aandacht die ze verdienen

Burgerschap en wereldburgerschap

Al voor in Den Haag werd gesproken over 2032 nam een groep aardrijkskundedocenten het initiatief 'Geo Future School' dat vakoverstijgende lesprojecten over genoemde vraagstukken ontwikkelt. En met succes, want 24 scholen doen al mee. Geo Future School lesmodules worden door vakleerkrachten van verschillende vakken samen ontwikkeld. Ook zijn er altijd bedrijven of instellingen betrokken bij de lesmodules. Leerlingen doen onderzoek, meestal ook buiten het schoolgebouw, en presenteren hun bevindingen op eigentijdse wijze aan een zo groot mogelijk publiek. Voorbeelden: het ontwerp van een energiezuinige woonwijk samen met energieleverende bedrijven, en het oplossen van waterknelpunten in de eigen woonomgeving samen met gemeente en waterschap. Geo Future School doet een beroep op vakkennis, creativiteit en samen ontwerpen.

Den Haag wil dat het onderwijs meer aandacht besteedt aan burgerschap. Geo Future School wil veel aandacht voor wereldburgerschap. Want wat in het Midden-Oosten en elders gebeurt heeft gevolgen voor ons en omgekeerd.

Niet alle onderwijsveranderingen zijn verbeteringen. Inbreng van leraren en vakkennis zijn onontbeerlijk voor goed onderwijs. Goed toekomstgericht onderwijs is gestoeld op de bestaande vakken in combinatie met vakoverstijgend werken à la Geo Future School. De grote samenlevingsvraagstukken dichtbij en veraf krijgen dan de aandacht die ze verdienen. En waar onze jongeren recht op hebben.

Deel dit artikel

De grote sa­men­le­vings­vraag­stuk­ken dichtbij en veraf krijgen dan de aandacht die ze verdienen