Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Lessen in burgerschap moeten ook buiten schoolmuren plaatsvinden

Home

Gerard Dielessen en Walter Groenen en Caesar Bast

Minister Jet Bussemaker © anp

Over burgerschap is veel op te steken bij vrijwilligersorganisaties, stelt een bijzondere coalitie van NOC-NSF, CJP en de Nationale Jeugdraad.

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker pleiten in de Kamerbrief van 7 februari voor betrokkenheid van maatschappelijke, sportieve en culturele organisaties bij burgerschapsvorming. Dit als onderdeel van de reactie van het kabinet op het rapport van de onderwijsinspectie. NOC-NSF, CJP en de Nationale Jeugdraad komen met een concreet voorstel hoe deze samenwerking vorm kan krijgen.

Lees verder na de advertentie
Bur­ger­schaps­vor­ming is bij uitstek een leerdomein dat zich leent om iets te doen en zelf mee te maken

De invulling van het burgerschapsonderwijs ligt in de eerste plaats bij de onderwijsinstellingen, maar dat wil niet zeggen dat zij alleen verantwoordelijk zijn voor de invulling daarvan. Burgerschapsvorming is bij uitstek een leerdomein dat zich leent om iets te doen en zelf mee te maken. 

Ieder weldenkend mens kan begrijpen dat zo’n vak bij een te theoretische aanpak zijn doel voorbijschiet. Er zijn tal van maatschappelijke, sportieve en culturele organisaties die heel graag praktijkervaringen met de jonge generatie willen delen. En er zijn goede voorbeelden te noemen waar dat gebeurt, maar het is in de praktijk lastig te organiseren en nog lastiger te financieren.

Vrijwilligersorganisaties

Een bezoek aan het Anne Frankhuis laat je claustrofobisch ervaren wat het betekent om vervolgd te worden. In Beilen organiseert de voetbalvereniging Fit Boys voor leerlingen van CSG Beilen een scheidsrechtercursus voor jeugdvoetbalwedstrijden. Theatergroep Drang uit Den Haag onderzoekt samen met mbo-studenten in haar stuk ‘Rebel with a cause’ waarom jongeren tot radicale keuzes komen. 

Tekst loopt door onder afbeelding. 

Staatssecretaris Sander Dekker © ANP

Leerlingen van basisschool St. Lucas bezoeken bewoners van verzorgingstehuis Rispinge in Drachten ter gelegenheid van Palmpasen, en leren van hen over Nederlandse gebruiken van toen en nu. En het nieuwe initiatief Young Impact laat jongeren zelf benoemen wat zij in hun eigen buurt willen verbeteren.

Sportverenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties zijn de samenleving. Waar jongeren samenkomen om te sporten, te spelen of deel te nemen aan een culturele activiteit, gaat het ook over thema’s als samenleven, verdraagzaamheid, gelijkheid, regels, en regelhandhaving. Dit soort organisaties zijn ook vaak vrijwilligersorganisaties, en daarmee voor jongeren perfecte leerplaatsen om zich verder te ontwikkelen.

Dit soort organisaties zijn perfecte leerplaatsen voor jongeren om zich verder te ontwikkelen

Het is belangrijk dat die leerervaringen echt uit de samenleving komen en aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Dit kan binnen het onderwijs, als scholen de mogelijkheid krijgen om samen met maatschappelijke instellingen activiteiten te ontwikkelen die aansluiten bij de gewenste doelen en kwaliteitseisen. Dat betekent dat er ruimte in het lesrooster moet zijn om naar buiten te gaan, maar ook dat instellingen die deze ervaringen aanbieden betaald kunnen worden door de school. Dan loont het immers om hierin te investeren.

Ingewikkeld en duur

Dat hoeft helemaal niet ingewikkeld en duur te zijn. Het ministerie van OCW heeft immers met de invoering van het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) in 1999 al veel ervaring opgedaan hoe zoiets moet. Toen is besloten dat CKV niet alleen een boekenvak mocht zijn, maar dat de school ook naar buiten moest gaan voor culturele activiteiten. Het wondermiddel voor die samenwerking was de Cultuurkaart, een financieringssystematiek waarmee scholen en culturele instellingen samen betekenisvolle activiteiten konden ontwikkelen.

Bijna alle partijen die meedoen aan de Tweede Ka­mer­ver­kie­zin­gen vinden burgerschap een belangrijk thema

Hetzelfde model is toe te passen binnen het burgerschapsonderwijs. Met een vast bedrag per jaar per leerling waarmee scholen en buitenschoolse organisaties investeren in activiteiten die jongeren direct laten ervaren wat burgerschap betekent. Bijna alle partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen vinden burgerschap een belangrijk thema. Dus alle reden om niet te veel daarover te praten, maar samen met ons dit verder te ontwikkelen.

Gerard Dielessen (directeur NOC-NSF), Walter Groenen (directeur CJP) en Caesar Bast (voorzitter van de Nationale Jeugdraad). 


Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden

Deel dit artikel

Bur­ger­schaps­vor­ming is bij uitstek een leerdomein dat zich leent om iets te doen en zelf mee te maken

Dit soort organisaties zijn perfecte leerplaatsen voor jongeren om zich verder te ontwikkelen

Bijna alle partijen die meedoen aan de Tweede Ka­mer­ver­kie­zin­gen vinden burgerschap een belangrijk thema