Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Laat Derde Wereld delen in kennis ouderenzorg

Opinie

CAROLINE VAN DULLEMEN EN JUDITH ROOSBLAD en DIRECTEUR WORLDGRANNY; DESKUNDIGE MIGRATIE EN ARBEIDSVRAAGSTUKKEN

Een vrijwilliger helpt een oudere man. © Getty Images

Dit jaar worden 810 miljoen mensen zestig jaar of ouder. Binnen tien jaar zal dit aantal oplopen tot 1 miljard, en in 2050 zal dit meer dan verdubbeld zijn. Deze duizelingwekkende cijfers staan in het VN-rapport 'Ageing in the 21st Century, a Celebration and a Challenge', onlangs gepresenteerd op de Internationale Dag van de Ouderen. 'Ouderdom vraagt om actie' is de slogan waaronder wereldwijd campagne wordt gevoerd.

In Nederland is de laatste jaren al behoorlijk aan de vernieuwing in de zorg getimmerd via het Nationaal Programma Ouderenzorg. Met een budget van 80 miljoen euro is geïnvesteerd in ruim 75 projecten van de acht universitaire medische centra (UMC's). Zo gaan de medische centra kennis en ervaring delen over onderwerpen als medicatieveiligheid en veiligheid rondom operaties. Er worden evenementen georganiseerd zoals Ureka Mega Challenge (UMC Utrecht) en Health Valley Event (UMC Nijmegen). En met de 'Vernieuw mee-campagne' wil het UMC Utrecht ruimte bieden aan vernieuwende initiatieven van medewerkers, van revolutionair hersenonderzoek tot een simpel idee over het beter aanprikken van een infuus.

Aandacht voor ouderen is broodnodig. Daar heeft de nieuwkomer in de Tweede Kamer, de partij 50Plus, gelijk in. Met de groeiende levensverwachting is er een verhoogde behoefte aan efficiënte, doelmatige, kostenbesparende en kwalitatief hoogwaardige ouderenzorg.

Het VN-rapport laat er geen misverstand over bestaan dat vergrijzing een internationaal verschijnsel is. Maar voor de partij 50Plus is het nog geen thema. Terwijl er politiek een wereld te winnen valt. Bij ontwikkelingssamenwerking neemt de veroudering hoegenaamd geen plaats in. Tegelijkertijd illustreert deze demografische revolutie de paradox van ontwikkeling: mensen leven langer, maar tegen rap stijgende individuele, maatschappelijke en milieukosten.

Sommige landen hebben nu al te maken met krimp en vergrijzing (China), terwijl andere regio's nog een demografische groei te wachten staat. In Afrika en de Caraïben is de bevolkingsopbouw bovendien scheef, omdat hiv en aids hun tol hebben geëist, evenals burgeroorlogen en natuurrampen. Daar ontbreekt de middengeneratie. Veel grootouders zorgen er noodgedwongen voor hun kleinkinderen. En AOW of thuiszorg bestaat in Azië, Latijns-Amerika en Afrika meestal niet.

Relevante expertise uit het Westen over sociale zekerheid en pensioenvoorzieningen is zeer welkom, evenals kennis en producten op het gebied van mobiliteit, woningaanpassingen, communicatie, trainingen enz. De vraag naar dergelijke producten en diensten gaat enorm toenemen, in het bijzonder door vrouwen. Wereldwijd worden zij gemiddeld ouder dan mannen, hebben zij een lager inkomen, een slechtere gezondheid en nemen meer zorg op zich van partner en (klein-)kinderen. Als in 2050 de twee miljard wordt bereikt, betekent dit dat 22 procent van de wereldbevolking ouder is dan zestig. Van de dit jaar geboren baby's wordt een derde honderd jaar.

De Nederlandse expertise op het gebied van zorg en pensioen kan bijdragen aan de kwaliteit van ouderen in Azië, Latijns-Amerika en Afrika, zoals met (micro-)pensioenen en e-Health. Dan moet wel de vergrijzing in het ontwikkelingsbeleid 2.0 worden opgenomen. Laat de partijleider van 50Plus Henk Krol de ramen opengooien en zich een betrokken wereldburger betonen. Of moeten we straks constateren dat 50Plus een verzameling bejaarde Jacobsen en Van Essen zijn die zich verenigen onder de noemer 'samen voor ons eigen'?Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden


Deel dit artikel

Advertentie