Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Kritiek op zorgpremie is nergens op gebaseerd

Opinie

Martin Buijsen en hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

De televisiebeelden waarop te zien was hoe Wiegel (links) toenmalig PvdA-leider Joop den Uyl (rechts) uitmaakte voor Sinterklaas, werden vorige week uit de oude doos gehaald. © ANP
Opinie

Er is flink wat commotie ontstaan over het voornemen van het kabinet-Rutte II om de financiering van de zorg grotendeels afhankelijk van het inkomen te maken.

De tot dus ver naar voren gebrachte bezwaren tegen deze plannen zijn grofweg tweeërlei. Door CDA-fractievoorzitter Van Haersma Buma is aangevoerd dat het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie de kosten van de gezondheidszorg niet zal beteugelen. Zijn redenering luidde als volgt: de burger met weinig inkomsten zal veel van de zorg gebruik gaan maken. Deze is immers zowat gratis. Zijn goedverdienende medeburger zal evenmin terughoudend zijn bij het zoeken van hulp. Als hij er toch zoveel voor betaalt...

Omzetplafonds
Erg steekhoudend is die argumentatie niet. Na de herziening van het zorgstelsel in 2006 werd gehoopt dat scherp inkopende zorgverzekeraars de kosten van vooral medisch-specialistische zorg in de hand konden houden. Niets is minder waar gebleken. Deze kosten zijn zodanig de pan uitgerezen dat het vorige kabinet - waaraan het CDA deelnam - moest besluiten de ziekenhuizen met ingang van dit jaar aan omzetplafonds te binden. Ouderwets overheidsingrijpen dus.

Met het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie zal de concurrentie in de gezondheidszorg niet verdwijnen, waaraan de CDA-voorman zo graag vasthoudt. Weliswaar zullen straks de mogelijkheden voor zorgverzekeraars om op prijs te concurreren afnemen - het nominale (vaste) aandeel van de premie wordt immers teruggeschroefd - maar op kwaliteit zullen zij onverminderd kunnen blijven concurreren. Mochten de bezwaren van Sybrand van Haersma Buma zijn ingegeven door bekommernis om de kwaliteit van de gezondheidszorg, dan zij hem erop gewezen dat de zorgverzekeraars de komende jaren de gelegenheid krijgen van die kwaliteit echt werk te maken. Houden zij ons immers niet steeds voor niet 'slechts' naar de prijs maar vooral ook naar de kwaliteit van de in te kopen zorg te kijken?!

Sinterklaas
Daarnaast is er kritiek van Hans Wiegel, VVD-coryfee en gewezen voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Onmiddellijk na het bekend worden van de plannen met de zorgpremie sprak hij van 'nivellering', 'inkomenspolitiek' en van het onevenredig zwaar belasten van de middeninkomens. Televisiebeelden uit de oude doos, waarop te zien was hoe Wiegel toenmalig PvdA-leider Joop den Uyl uitmaakte voor Sinterklaas, werden diezelfde dag nog over ons uitgestort.

Uit Bruggen Slaan - het regeerakkoord van VVD en PvdA - komt de wens naar voren de zorglasten eerlijk te verdelen, eerlijker dan nu het geval is. Bovendien behoort gezondheidszorg - een mensenrecht tenslotte - voor iedereen in dezelfde mate toegankelijk te zijn. Zonder inkomenssolidariteit is die gelijke toegang volstrekt illusoir.

Het kan Wiegel niet zijn ontgaan dat volgens de plannen van het nieuwe kabinet de echt hoge inkomens de dans lijken te ontspringen. Dat dit onderdeel van de zorgparagraaf nauwelijks tot verontwaardiging heeft geleid, bewijst dat na al die jaren van marktwerking in de zorg solidariteit weinig vanzelfsprekend is geworden.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.


Wilt u dit artikel verder lezen?

Maak vrijblijvend een profiel aan en krijg gratis 2 maanden toegang.

Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kun je vinden in je inbox.
Ben je de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Ongeldig e-mailadres

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden


Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Lees onze privacy statement.

Deel dit artikel

Advertentie