Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Kamerleden, weidegang verplichten is niet nodig

Opinie

Dirk Bruins

In de supermarkt is een plekje ingeruimd voor de zuivel van koeien die vaak de wei in gaan. © Koen Suyk, ANP

We koesteren het oer-Hollandse beeld van een koe in de wei. Wat zou het mooi zijn als onze parlementariërs en bewindslieden diezelfde waardering zouden uitspreken voor het weidegangconvenant, zegt melkveehouder Dirk Bruins.

De melkveehouderijsector weet hoezeer de koe in de wei gewaardeerd wordt. Het is dus niet verwonderlijk dat we als boeren en zuivelondernemingen in gezamenlijkheid zijn gaan nadenken over hoe we het beeld van de weidende koe en daarmee een gewaardeerde en renderende melkveehouderij kunnen behouden.

Wat misschien wel verwonderlijk is, is dat het initiatief zeer succesvol is uitgegroeid tot een convenant dat door meer dan zeventig partijen ondertekend is.

Lees verder na de advertentie
De melk­vee­hou­de­r­ij­sec­tor weet hoezeer de koe in de wei gewaardeerd wordt

Nieuwe kennis

Overheden, onderwijsinstellingen, boerenorganisaties, zuivelondernemingen, maatschappelijke organisaties, banken, supermarkten en tal van bedrijven in de periferie van de landbouw ondersteunen het convenant. Partijen divers van achtergrond, belang en visie nemen daarmee samen de verantwoordelijkheid om een gezamenlijk doel na te streven. En met succes: er wordt nieuwe kennis ontwikkeld, er vinden innovaties plaats en voor infrastructurele problemen wordt naar oplossingen gezocht.

En, last but not least, in het schap van de supermarkt is een meerwaarde gecreëerd voor zuivel van weidende koeien.

Dat maakt dat boeren vandaag de dag heel weloverwogen keuzes kunnen maken met betrekking tot weidegang. Een breed afwegingskader van ligging van het bedrijf, verkaveling, dierenwelzijn, economie, milieu, arbeid en maatschappelijke gewenstheid, passeert daarbij de revue. Dit jaar heeft dat er zelfs toe geleid dat veehouders op meer dan driehonderd melkveebedrijven besloten hebben om de koeien weer buiten te laten lopen, terwijl zij de dieren voorheen het hele jaar op stal hielden.

Tekst loopt door onder afbeelding.

En, last but not least, in het schap van de supermarkt is een meerwaarde gecreëerd voor zuivel van weidende koeien

© thinkstock

Gerollebol

In plaats van waardering en vertrouwen uit te spreken voor die gezamenlijke inzet van een breedgedragen convenant, wil een aantal politieke partijen overgaan tot een verplichtstelling. Er wordt in de Tweede Kamer een zwart-witdiscussie gevoerd die geen recht doet aan de werkelijke situatie. Zowel koeien in de wei als in de stal worden optimaal verzorgd en van comfort voorzien.

Er zijn net zo veel voor- als tegenargumenten aan te voeren om voor het een of het ander te kiezen. Drukdoend en rollebollend over de voor en tegens, lijken onze parlementariërs volledig voorbij te gaan aan de impact van een verplichtstelling.

Er wordt in de Tweede Kamer een zwart-wit­dis­cus­sie gevoerd die geen recht doet aan de werkelijke situatie

Niet voor elk bedrijf

In de eerste plaats kan domweg niet elk bedrijf weidegang toepassen, bijvoorbeeld vanwege de ligging. Daarnaast wordt onderschat wat een enorme berg aan extra administratieve rompslomp en kosten als gevolg van controle en handhaving ten laste van boer en belastingbetaler valt.

Maar meest cruciaal is dat de noodzaak om verantwoordelijkheid te nemen voor alle partijen wegvalt. Bij een verplichting blijft maar één verantwoordelijke over, namelijk...de boer. Waarbij die het onderscheidend vermogen van zijn weidemelk ook nog eens ziet verdwijnen. Keuzevrijheid weg, weidepremie weg. Wat resteert, zijn extra administratieve lasten, kosten en veel ergernis.

Bij een verplichting blijft maar één ver­ant­woor­de­lij­ke over, namelijk...de boer

Vrije keus

In het weideseizoen verweid ik (als de weersomstandigheden het toelaten) mijn koeien dagelijks. Nieuwgierig snuffelend kunnen ze genieten van het frisse groene gras in een nieuw perceel.

Als de Tweede Kamer vandaag met staatssecretaris van economische zaken Martijn van Dam in gesprek gaat over dit onderwerp, wens ik hun toe dat ze met dezelfde nieuwsgierigheid hun opinie kunnen verweiden naar een nieuw fris perceel, uiteraard zonder verplichting en uit vrije keus.

Door Dirk Bruins, melkveehouder en bestuurslid van LTO-Noord.

Deel dit artikel

De melk­vee­hou­de­r­ij­sec­tor weet hoezeer de koe in de wei gewaardeerd wordt

En, last but not least, in het schap van de supermarkt is een meerwaarde gecreëerd voor zuivel van weidende koeien

Er wordt in de Tweede Kamer een zwart-wit­dis­cus­sie gevoerd die geen recht doet aan de werkelijke situatie

Bij een verplichting blijft maar één ver­ant­woor­de­lij­ke over, namelijk...de boer