Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Israëltheologie belet kritiek op Israël

Opinie

Harmen Jansen

© montage trouw
Opinie

De PKN moet  het debat over de plaats van Israël in de theologie aangaan, stelt Harmen Jansen, predikant van de Protestantse gemeente te Winsum-Halfambt (Gr.)

Jan Offringa bepleit het stoppen met Israëltheologie (Religie & Filosofie, 14 september). Hij roept de protestantse kerk op om het kerkordeartikel te schrappen over 'onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël'. Ook wil hij wel af van de jaarlijkse Israëlzondag. René de Reuver, scriba van de protestantse kerk, vindt het pleidooi uit de bocht vliegen en verzet zich tegen deze discussie.

Lees verder na de advertentie
Het huiswerk dat ons wacht is een herbezinning op onze houding ten opzichte van de joods-na­ti­o­na­lis­ti­sche staat Israël

Als protestantse theologen die actief zijn in Kairos-Sabeel Nederland roepen we hem op om dit debat in de kerk juist wel aan te gaan. Op hoofdlijnen zijn we het met collega Offringa eens. Een recente discussie op sociale media maakte duidelijk dat de moeite met de Israëlzondag breed gedeeld wordt vanwege de meerduidigheid van de term 'volk Israël'. Die term laat te veel ruimte voor onopgeefbare loyaliteit aan de staat Israël. Die loyaliteit kunnen veel christenen, voorgangers en kerkleden, moreel en spiritueel niet opbrengen.

Herbezinning

Onlangs heeft ook emeritus paus Benedictus kritische kanttekeningen geplaatst bij de Israëltheologie in kringen van zijn eigen kerk. Collega Offringa verkeert in goed gezelschap. En Amerikaanse kerkleiders komen in het geweer tegen eng nationalisme dat steeds 'America first' roept. Het huiswerk dat ons dan wacht is een herbezinning op onze houding ten opzichte van de joods-nationalistische staat Israël. 

Het proces van verdrijving en kneveling van het Palestijnse volk duurt nu al zeventig jaar. Grote delen van de Westelijke Jordaanoever worden momenteel keihard etnisch gezuiverd door Israëls militaire autoriteiten. Onze christelijke broeders en zusters daar vertellen ons dat het 'alleen maar erger' wordt. Onze kerkleiding brengt dit echter niet onder de aandacht van de kerkleden, gegijzeld door een uitleg van het kerkordeartikel waarin kritiek op de staat Israël al gauw antisemitisch heet.

Wat ons betreft mag er een jaarlijkse zondag blijven waarop de kerk stilstaat bij haar bijzondere verwantschapsrelatie met het jodendom.

En we voelen een historische band met het land waar sinds mensenheugenis meerdere volken naast elkaar leefden. Daarom sluit wat ons betreft de protestantse kerk zich vooral ook aan bij het initiatief van de Wereldraad van Kerken om jaarlijks een week van gebed te houden voor rechtvaardige vrede in Israël en Palestina, gebaseerd op echte solidariteit met alle slachtoffers van onrecht en onderdrukking, ongeacht nationaliteit, ras of geloof.

Lees ook:

De PKN heeft een bijzondere band met Israël, maar wat betekent dat?

Kerkgangers in Houten hechten aan de band van de Protestantse Kerk in Nederland met Israël, die door een groep liberale protestantse theologen onlangs ter discussie is gesteld. Zij willen uit de kerkorde schrappen dat de PKN 'onopgeefbaar verbonden [is] met het volk Israël'.

Deel dit artikel

Het huiswerk dat ons wacht is een herbezinning op onze houding ten opzichte van de joods-na­ti­o­na­lis­ti­sche staat Israël