Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Homo's verdienen een volwaardige plek in de PKN

Opinie

Trouw

Wielie Elhorst is LHBT-predikant voor de PKN in Amsterdam. Hij pleit ervoor dat het verschil tussen homo- en heterohuwelijken in de PKN wordt opgeheven. © Hollandse Hoogte / Ton Koene
Commentaar

Wie gaat trouwen en dat huwelijk in de kerk wil laten inzegenen kan in elke gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland terecht. Maar niet als het om een homohuwelijk gaat. In de PKN kunnen ‘andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw’ wel worden gezegend, maar niet worden ingezegend.

Inzegenen of zegenen. Een buitenstaander zal wellicht denken: waar doen ze moeilijk over? Maar net als in veel andere christelijke kerken is het homohuwelijk - want daar gaat het bij die ‘andere levensverbintenissen’ doorgaans over - ook in de PKN een heikel onderwerp. Bij de totstandkoming van de PKN in 2004 is er langdurig over gediscussieerd. Voor de behoudende vleugel van de kerk was het belangrijk dát er onderscheid werd gemaakt: in die hoek bestaat veel weerstand tegen het homohuwelijk. Vandaar dat voorvoegsel in.

Lees verder na de advertentie

Het staat plaatselijke kerken vrij om ‘andere levensverbintenissen’ te zegenen. De meeste behoudende PKN-gemeenten houden de deur daarvoor gesloten. Veel gelovigen in die hoek hebben er bovendien moeite mee dat op andere plekken in hun kerkgenootschap wél de zegen over homohuwelijken wordt uitgesproken. Op die andere plekken worstelen gelovigen er juist mee dat ze deel uitmaken van een kerkgenootschap waar niet overal plek is voor trouwende homo’s.

Het mooie van de PKN is dat het een brede, diverse kerk is. De ver­schei­den­heid is groot, maar de eenheid ook.

Synode

Vandaag praat de PKN-synode (landelijke vergadering) over de vraag of de regels moeten veranderen. Dat gaat geen gemakkelijk gesprek worden. En toch is het zeer waardevol dat het op de agenda staat. Hoe lastig het onderwerp ook wezen mag, als er groepen gelovigen binnen de kerk achtergesteld worden, moet daar over gesproken worden. In de kerk moet voor iedereen een volwaardige plek zijn. Als er érgens geen onderscheid tussen mensen gemaakt zou moeten worden, is het daar.

Het zou daarom waardevol zijn als het onderscheid tussen homo- en heterohuwelijken in de PKN gaat verdwijnen. Waarbij plaatselijke gemeenten - net als nu - wel de vrijheid moeten houden om daar zelf al dan niet invulling aan te geven.

Die verandering zal niet op stel en sprong plaatsvinden, en dat hoeft ook niet. Het mooie van de PKN is dat het een brede, diverse kerk is. De verscheidenheid is groot, maar de eenheid ook. Dat is iets om te koesteren. Plompverloren de regels aanpassen en daarmee een deel van de kerk van je vervreemden moet worden voorkomen. In de woorden van de voorzitter van de christelijke LHBT-vereniging Heleen de Boer: “Als anderen precies moeten vinden wat ik vind, dan komen we geen stap verder, dan zijn er alleen verliezers.” Het gesprek van vandaag is een mooi begin.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees hier meer Trouw-commentaren.

Deel dit artikel

Het mooie van de PKN is dat het een brede, diverse kerk is. De ver­schei­den­heid is groot, maar de eenheid ook.